R: Betydelig forbedring af børns klagemuligheder

Børns klagemuligheder bliver betydeligt forbedret gennem et børneombud hos Ombudsmanden. En klar prioritet hos regeringen, der giver Ombudsmanden mulighed for at ansætte yderligere medarbejdere til at varetage opgaven. Marianne Jelved glæder sig over prioriteringen.

”Regeringspartierne er enige om, at børns rettigheder skal prioriteres. Derfor er regeringen i gang med at etablere et børneombud hos Ombudsmanden, som sikrer, at Danmark lever op til anbefalingerne fra FN’s børnekomite,” siger Marianne Jelved, Radikale Venstres gruppeformand.

I regeringsgrundlaget fremgår det, at Ombudsmanden får mulighed for at ansætte yderligere medarbejdere til at varetage opgaver vedrørende børns rettigheder. Ombudsmanden skal desuden styrke kendskabet til børns rettigheder gennem relevante organisationer.

”Det skal være muligt for børn at henvende sig direkte til børneombuddets kontor. Børnerådet, der er nedsat af regeringen, kan få en vigtig rolle ved at være med til at formidle kendskabet og vejene til børneombuddet. Regeringen er i gang med arbejdet, som jeg ser frem til resultatet af,” siger Marianne Jelved.

”I Radikale Venstre er vi glade for den prioritering, og vi vil sammen med Socialdemokraterne og SF sikre, at vi lever op til anbefalingerne fra FN’s børnekomite,” siger Marianne Jelved.

Yderligere kommentarer; Marianne Jelved på 3337 4703.

 

 

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk