R: Danmark har brug for en samlet økonomisk løsning

Dagens melding fra regeringen om en tilbagetrækningsreform er et godt bud på et bidrag til en sund dansk økonomi. Det er positivt at regeringen har overtaget Radikale Venstres forslag om at lempe adgangen til førtidspension for ældre, som er fysisk og/eller psykisk slidt ned. Men desværre er Danmarks økonomiske problemer så store, at de ikke løses med en efterlønsreform alene. Radikale Venstre opfordrer derfor igen Lars Løkke og Helle Thorning til at arbejde sammen om at få løst problemerne.

Radikale ønsker - som i 1998 og 2006 - et bredt forlig og en samlet, fælles løsning. Det kan opnås, hvis S og SF går konstruktivt ind i forhandlingerne om efterlønnen, og hvor regeringen er konstruktiv over for ideen om øget arbejdstid.

"Løsningen af Danmarks økonomiske problemer er ikke et spørgsmål om det ene eller det andet alternativ fra SSF eller VK. Løsningen ligger i begge dele. Danmark har brug for en samlet økonomisk politik med et bredt flertal i ryggen," siger Margrethe Vestager, Radikale Venstre gruppeformand.

"Vi finder mange radikale ideer i regeringens tilbagetrækningsreform. Det er efterhånden længe siden, at vi foreslog, at efterlønnen skal afvikles, så vi ser positivt på dagens melding fra regeringen. Vi vil komme til forhandlingerne, men vi har samtidig budskabet om, at planen ikke kan stå alene. Begge løsninger skal på bordet," siger Margrethe Vestager.

Regeringens egne tal viser, at underskuddene ikke er væk i 2020. Det betyder, at lånefinansieringen fortsætter. Regeringen bør erkende, at der skal mere end efterlønsreformen til og bør derfor se positivt på forslaget om øget arbejdstid.

"Det er underligt at høre statsministeren sige, at vi ikke kan låne til velfærd, når han samtidig viser en planche med underskud på underskud frem til 2020 - det betyder jo netop, at VK vil blive ved med at låne. Set med radikale øjne er der brug for flere reformer - og for fælles løsninger," siger Margrethe Vestager.  

"Ingen må være i tvivl om, at vi ønsker en ny regering i Danmark efter næste valg. Men Danmarks økonomiske udfordringer er en fælles udfordring, og det er på tide, at vi tager ansvar for at finde en fælles, holdbar og troværdig løsning i bredt samarbejde. Det har Danmark brug for," siger Margrethe Vestager.

Yderligere kommentarer: Margrethe Vestager, 3337 4707

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk