R: Danmarks økonomi kræver en ambitiøs plan

Regeringen har i dag fremlagt deres bud på en plan for Danmarks økonomi frem til 2020. Der er flere positive elementer med blandt andet afskaffelse af efterlønnen og besparelser på forsvaret, fortæller Radikale Venstres gruppeformand Margrethe Vestager, der dog savner investeringer i uddannelse og forskning.

”Regeringen har i dag fremlagt en 2020-plan med flere positive elementer. Det er radikal politik at afskaffe efterlønnen, og vi ser også positivt på besparelserne på forsvaret,” siger Margrethe Vestager, Radikale Venstres politiske leder.

”Dog savner vi investeringer i uddannelse og forskning – det Danmark skal leve af fremtiden. Det nytter ikke at have ambitioner om vækst og ikke have disse elementer med i planen. Radikale Venstre vil arbejde benhårdt på at få Danmark i økonomisk balance, og det kræver at regeringens besparelser droppes og erstattes med investeringer i uddannelse og forskning,” siger Margrethe Vestager.

Radikale Venstre møder op til forhandlinger med regeringen på fredag.

”Jeg forventer mig to ting af forhandlingerne. For det første forventer jeg, at Lars Løkke Rasmussen (V) går efter et bredt forlig. Den vanskelige økonomiske situation i Danmark kræver, at et stort flertal i Folketinget bakker op. For det andet forventer jeg, at der bliver mulighed for at gennemføre radikal politik,” siger Margrethe Vestager.

”Det Radikale DNA er at gå ind i forhandlingerne og se, om vi kan få gennemført vores politik. Vi går fordomsfrit til værks og forventer det samme af parterne omkring bordet med respekt for de aftaler, der allerede foreligger,” siger Margrethe Vestager.

Yderligere kommentarer, Margrethe Vestager, 3337 4707

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk