R: Er kvoter for kvinder nu en god ide?

Før der lovgives om kvoter til eksempelvis bestyrelseslokalet er det vigtigt, at alle konsekvenser af en kvotelovgivning endevendes. Den Radikale ligestillingsordfører, Manu Sareen, efterlyser derfor, at der nedsættes en uvildig kommission til at belyse fordele og ulemper.

”Det er vigtigt, at kvoter ikke indføres uden, at vi tænker os godt om. Der er mange spørgsmål, som jeg gerne så besvaret, inden jeg siger for eller imod. Vigtigst af alt, så synes jeg ikke, at det vil være rimeligt, hvis man alene sidder i en bestyrelse på grund af sit køn,” siger Radikale Venstres ligestillingsordfører, Manu Sareen.

”En positiv særbehandling for kvinder kan også resultere i diskriminering af mænd. Det er ikke rimeligt, at en kompetent mand taber en bestyrelsespost, alene fordi han er mand. Den uvildige kommission må se på alle konsekvenser,” siger Manu Sareen.

”Det er også vigtigt, at en kommission tager højde for, hvordan rollefordelingen på arbejdsmarkedet har ændret sig de seneste årtier, og vurdere om Danmark er på vej i den rigtige retning. I dag er der en klar overvægt af kvinder, der tager en lang videregående uddannelse. Hvis det viser sig, at dette alligevel ikke vil få betydning for en mere ligelig fordeling blandt mænd og kvinder på ledelsesposterne, så er det et problem. Men jeg vil gerne vide om samfundet naturligt bevæger sig i den rigtige retning, før vi forcerer noget,” siger Manu Sareen.

”Vi vil gøre alt for at fremme ligestillingen i Danmark. Tiden, hvor man bliver valgt fra på grund af køn, etnicitet og seksualitet er forbi. Vi vil ligestilling på et oplyst grundlag,” siger Manu Sareen.

Yderligere kommentarer: Manu Sareen, 2265 1605

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk