R: Historisk renoveringsløft

En ekstraordinær renoveringsindsats på 5 mia de næste 3 år er Radikale Venstres store sejr i det netop indgåede boligforlig. Allerede næste år fordobles renoveringsindsatsen, og der tages en ordentlig bid af den venteliste, som plager den almene sektor. Radikale Venstres finansordfører Morten Østergaard glæder sig over, at de fysiske forandringer i de udsatte boligområder nu kan tage fart.

"Vi har måtte kæmpe hårdt og flere gange, var det nær endt i et sammenbrud. Men vi stod fast og fik et historisk løft igennem. Aldrig i Danmarkshistorien har der været renoveret så meget, som der bliver de kommende år. Det er et afgørende skridt i retning mod ghettoisering. Fysisk forfald fører til socialt forfald. Derfor er renovering i hele den almene sektor så afgørende," siger finansordfører Morten Østergaard.

Boligordfører Jørgen Poulsen peger på, at aftalen ligeledes rummer fornyede årlige investeringer i bolig-social udvikling i de allermest problemramte boligområder: "Der er megen symbolpolitik i ghetto-debatten. Men her får indsatsen krop og muskler. I aftaleperioden kan der investeres mere end 1,7 mia. i boligsocial-indsats og huslejenedsættelser i de særligt udsatte områder. Det er første skridt på vejen, hvis vi skal løse de sociale problemer, der kan få gjort ghettoerne til attraktive og velfungerer boligområder."

Radikale Venstres ønskede både renoveringer og en massiv social indsats fra statens side. Det sidste savner Morten Østergaard villighed til hos regeringen.

"Regeringens egne eksperter har sagt, at den almene sektor ikke kan løse de sociale problemer alene. Derfor har vi kraftigt opfordret regeringen til at matche lejernes egen indsats på 400 mio. kr. årligt med en tilsvarnede finanslovsbevilling. Men at dømme på røgsignalerne fra forhandlingerne i Finansministeriet, så vil regeringen ikke lytte til eksperternes råd. De kan stramme udlændingepolitikken hvert år fra nu og til evig tid - hvis ikke staten træder til og tager ansvar for de sociale udfordringer i de belastede boligområder, så lykkedes ghettoindsten ikke," siger Morten Østergaard. 

Yderligere oplysninger: Morten Østergaard via 3337 4718 eller Jørgen Poulsen via 3337 4714

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk