R: Historisk skatteaftale betyder nyt håb for dansk økonomi

Fredag aften blev regeringen enige med Venstre og De Konservative om en bred aftale, der sænker skatten på arbejde markant. Radikale Venstres skatteordfører, Nadeem Farooq, glæder sig over aftalen. 

”Regeringen har i dag landet en historisk og bred skatteaftale, hvor skatten på arbejdet bliver sænket markant. Den ligger kimen til en stærkere dansk økonomi - helt i tråd med regeringens oprindelige udspil. Det forhøjede beskæftigelsesfradrag sikrer, at langt flere danskere kommer i beskæftigelse. Den højere grænse for topskat belønner lønmodtagerne for at yde en ekstra indsats. Jeg er rigtig glad for, at Venstre og Konservative tog ansvar, når det virkelig gjaldt. Derfor vil jeg glemme mellemregningerne og fokusere på resultatet, som alle kan være tilfredse med,” siger en glad Nadeem Farooq.

”Ud over markante skattelettelser på arbejde, så er vi enige om at fjerne iværksætterskatten, der er en væksthæmmer for spirende virksomheder. Et ærgerligt levn fra borgerlige regering. Desuden er skatten sat ned med 14 mia. kr., hvoraf halvdelen er omlægninger inden for skattesystemet,” siger Nadeem Farooq.

Aftalen betyder, at topskattegrænsen bliver forhøjet med 57.900 kr. til 467.000 kr., når den er fuldt indfaset. Samtidig bliver det maksimale beskæftigelsesfradrag øget fra 17.900 kr. til 34.100 kr. Effekten af hele reformen betyder en øget beskæftigelse svarende til ca. 15.000 fuldtidsbeskæftigede.

”Vi skal flere årtier tilbage for at finde en bred aftale om skattepolitikken i Danmark. I fremtiden vil vi huske aftalen som den begivenhed, der gav dansk økonomi nyt håb midt i en krisetid. Jeg er stolt over, at det lykkedes og vil sent glemme den 22. juni,” siger Nadeem Farooq.

Yderligere kommentarer; Nadeem Farooq, 3337 4708

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk