R: Homoseksuelle skal kunne indgå ægteskab i kirken

Den radikale minister for ligestilling og kirke, Manu Sareen, har i dag meddelt, at homoseksuelle skal kunne indgå ægteskab på linje med heteroseksuelle par, og at de vil kunne kalde sig for ægtefæller. En historisk dag, siger Manu Sareen.

”Det er en historisk dag, at vi nu tillader homoseksuelle at blive ægtefæller. Der er ikke sket noget større, siden man tillod kvindelige præster i folkekirken,” siger Manu Sareen, Radikale Venstres minister for ligestilling og kirke.

Regeringen har nu truffet beslutning om, at homoseksuelle par i Danmark fremover vil kunne indgå ægteskab og kunne kalde sig ægtefæller, hvis de vælger at blive gift – både i kirken og på rådhuset.

”Ingen skal være afskåret fra at erklære sin kærlighed i kirken på grund af deres seksualitet. Det er både en menneskeret at praktisere sin religion og at være fri for diskrimination på grund af sin seksualitet. De rettigheder får også danske homoseksuelle medlemmer af folkekirken nu,” siger Manu Sareen.

Det nye vielsesritual vil blive udarbejdet i et tæt samarbejde med folkekirken, og biskopperne har tilkendegivet, at de vil indgå konstruktivt i arbejdet. Det er samtidig besluttet, at den enkelte præst skal have frihed til at sige nej til at vie homoseksuelle. Denne frihed vil blive sikret ved lov.

Yderligere kontakt, Bodil Liv Holm, pressesekretær, Ligestillings- og Kirkeministeriet, tlf. 22 68 85 69 eller bolh@km.dk

 

 

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk