R: Ingen uniformer ved tvangsindlæggelser

Når et menneske skal tvangsindlægges pga. psykisk sygdom, sker det i dag ofte med politiets medvirken. Det har medført, at der har været en række episoder, hvor mennesker med psykisk sygdom har mistet livet, blandt andet fordi de har følt sig truet. Brug af uniformerede betjente i disse situationer skal sættes betydeligt ned eller helt stoppes, hvis det står til Radikale Venstres psykiatriordfører, Anne Marie Geisler Andersen.

”Jeg frygter, at det kan være med til at opildne situationen, når politiet kommer i uniform. De fleste mennesker vil formentlig finde det ubehageligt eller skræmmende, hvis politiet pludselig tropper på ved deres dør. Og hvis man så oven i købet er lidt psykotisk eller paranoid, skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, at det kan få yderst uheldige konsekvenser og fremkalde en voldsom reaktion fra den syge," siger Anne Marie Geisler Andersen.

Af loven fremgår det, at politiet så vidt muligt skal komme i civil. Dette gælder både med hensyn til tvangsindlæggelser, og hvad angår ambulant tvang. Imidlertid hører man ofte fra ansatte i psykiatrien og i politiet, at dette langt fra altid er tilfældet. Det kunne ligefrem tyde på, at det snarere er reglen end undtagelsen, at politiet kommer i uniform.

”Dødsfald er meget tragisk, og vi bør gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, at det ender sådan, når politiet medvirker ved tvangsudøvelse. Et af de forhold som vil kunne medvirke til dette er, hvis politiet ankommer civilklædt frem for i uniform,” siger Anne Marie Geisler Andersen.

”Hvordan vi hindrer en unødig eskalation i pressede situationer, vil jeg tage en drøftelse med justitsministeren om. Vi skal finde ud af, hvilken vej der er mest farbar og giver de bedste resultater. I første omgang kunne det være en registrering af, hvordan politiet reelt handler i disse situationer, og om loven rent faktisk bliver ført ud i livet,” siger Anne Marie Geisler Andersen.

Yderligere kommentarer: Anne Marie Geisler Andersen, 3337 4720

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk