R: Nu skal vi se på roadpricing

Villy Søvndal meddelte i morges, at trængselsringen rundt om København ikke bliver til noget. Derfor skal der tages andre midler i brug for at afhjælpe trængslen. De Radikale vil arbejde for at få indført roadpricing hurtigst muligt. Roadpricing vil udover at mindske trængslen også nedbringe transportens enorme udledning af CO2.

”Vi vil straks i gang med at se på mulighederne for at indføre roadpricing. Teknologien er allerede kendt og kan både mindske trængsel, CO2 og sundhedsskadelige partikler fra trafikken,” siger de Radikales trafikordfører Andreas Steenberg.

Den satellitbaserede roadpricingteknologi gør det muligt at differentiere en afgift på kørsel efter tid, sted og køretøjets egenskaber.

Roadpricing indebærer dermed, at det bliver dyrere at køre i København, hvor trafikken er tæt, og billigere eksempelvis at køre om natten og på landet. Til gengæld skal afgifterne på bilkøb sættes ned.

"Man flytter afgifterne fra køb af bil over til brugen af bil. Og det vil jo medføre, at folk kører mindre i bil," siger den radikale trafikordfører.

”Det er allerede muligt at registrere hvor, hvornår og hvor langt biler kører på vejene. Det kan gøres ved hjælp af kendt GPS-teknologi. Men det tager nogle år at udvikle et landsdækkende betalingssystem, så det haster med at komme i gang,” siger Andreas Steenberg.

Radikale har hele tiden været fortalere for roadpricing, og var også en del af den brede transportaftale fra 2009, hvor alle partier undtagen Enhedslisten aftalte at indføre grønne kørselsafgifter i hele Danmark. Senest har Venstre og Konservative i debatten om trængselsringen nævnt roadpricing som fremtidens teknologi. Derfor forventer Radikale bred opbakning til at få indført roadpricing:

”Når næsten alle er enige, er det bare om at komme i gang hurtigst muligt. Der er alvorlige problemer med transporten i både København og resten af landet. Roadpricing kan løse de problemer.”

Yderligere kommentarer: Trafikordfører Andreas Steenberg 61 62 50 75

 

 

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk