R: På fornavn med sin sæddonor

I dagens medier diskuteres sæddonorers anonymitet. Manu Sareen, der er Radikale Venstres sundhedsordfører, mener, at man som donor selv skal kunne vælge, om man ønsker at være anonym eller ej. Så kan kommende forældrene selv vælge, om de ønsker sæd fra en donor, der er anonym eller ikke-anonym.

”Som landet ligger i dag, kan det offentlige sundhedsvæsen kun tilbyde anonymiseret sæd. Det bør laves om, ved at man som donor selv kan bestemme, om man vil være anonym eller ej. Som modtager af donorsæd betyder det, at man har mulighed for selv at vælge, om man ønsker at kende identiteten af sin donor,” siger Manu Sareen, Radikale Venstres sundhedsordfører.

”Kigger man på barnets tarv, så ved vi, at det er vigtigt for barnets identitet, at man kender sit faderlige ophav. Men det er ikke kun identiteten, der betyder noget. Også de mange svar som genetikken kan give på forskellige sundhedsforhold bliver mere og mere vigtige. Så jeg mener, det er afgørende, at man som forælder skal have mulighed for at vælge, om man vil kende identiteten på sæddonoren til sit barn,” siger Manu Sareen.

I dag er det kun muligt at få adgang til sæddonorens identitet, hvis man bliver behandlet hos det private sundhedsvæsen.

Yderligere kommentarer; Manu Sareen, 2264 1605

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk