R: Psykisk syge skal sikres på finansloven

Radikale Venstre vil styrke indsatsen over for de psykisk syge. Derfor foreslår partiet, at psykiatrien sættes på finansloven med en bevilling på 250 mio. kr.

”For os er det vigtigst, at de psykiatriske patienter får den bedste behandling, og at de føler sig trygge. Det gør vi ved at flytte psykiatridelen fra satspuljen til finansloven. Så undgår vi, at psykiatri ikke skal leve et usikkert liv og springe fra tue til tue i satspuljerne,” udtaler Nadeem Farooq, psykiatriordfører for Radikale Venstre.

”Som billedet ser ud i dag, er samfundets ressourcer og opmærksomhed i høj grad koncentreret om fysisk sygdom. Radikale Venstre vil ligestille psykiske lidelser med de fysiske sygdomme,” siger Nadeem Farooq.

”Det er på tide, at vi stopper diskrimination af de sindslidende. Vi skal systematisk tænke psykiatrien ind i hele sundhedssystemet. På den måde skal man som borger kunne få en effektiv behandling uanset om lider af skizofreni eller har brækket foden,” udtaler Nadeem Farooq.

Radikale Venstres psykiatriudspil kan læses her: http://www.radikale.dk/public/upload/Filer/Udspil/PsykiskSygdomIPraksis.pdf

Yderligere kommentarer: Nadeem Farooq; 3337 4708

 

 

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk