R: Regeringens stramninger sætter flere mennesker på gaden

Radikale Venstres socialordfører, Anne Marie Geisler Andersen, finder det dybt problematisk, at Regeringen nu endnu engang vil stramme kontanthjælpsreglerne. En lang række af organisationer på området, herunder Rådet for Socialt Udsatte og Dansk Socialrådgiverforening, har allerede advaret mod de barske konsekvenser.

”Regeringen har efterhånden strammet reglerne så meget, at man må formode, de mennesker, der kan presses i arbejde, allerede er kommet det. Det er skræmmende set i lyset af, at ingen undersøgelser har vist, at stramningerne skulle have haft en positiv effekt. Til gengæld har undersøgelser bekræftet, at de nedsatte sociale ydelser skubber mennesker ud i fattigdom. At gøre hverdagen endnu sværere for disse mennesker får næppe flere i beskæftigelse,” siger Anne Marie Geisler Andersen, socialordfører for Radikale Venstre. 

Regeringens forslag vil betyde, at gifte kontanthjælpsmodtagere fremover skal arbejde 225 timer pr. år modsat i dag 450 timer på to år for at kunne bevare retten til kontanthjælp. Reglen vil med stor sandsynlighed betyde, at flere vil miste deres kontanthjælp. Ifølge organisationerne kan konsekvensen af endnu en stramning meget vel blive, at flere børnefamilier med arbejdsløse forældre risikerer at blive sat ud af deres boliger.

”Under den siddende regering har der været en voldsom vækst i antallet af familier, som bliver sat på gaden. Der er bestemt ikke nogen grund til at føre en politik, som ligefrem bidrager til denne udvikling. I Radikale Venstre ønsker vi derimod at reducere antallet af mennesker, som bliver sat ud af deres bolig. Frem for at stramme 450-timersreglen, burde vi se at få afskaffet de nedsatte sociale ydelser som kontanthjælpsloftet, starthjælpen og 450-timersreglen”, udtaler Anne Marie Geisler Andersen.

Yderligere kommentarer: Anne Marie Geisler Andersen, 3337 4720  

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk