R: Satspuljepenge til IT-sårbare og handicappede

Fordelingen af satspuljemidlerne for det sociale område blev i weekenden forhandlet på plads og offentliggjort mandag formiddag. Blandt resultaterne er en forbedret indsats for IT-sårbare og at loftet over tabt arbejdsfortjeneste øges for forældre, der passer deres handicappede barn hjemme.

”Jeg glæder mig over, at der i år var ganske mange penge til de udsatte, der får del i satspuljen. Vi har nået et forlig med stor enighed på tværs af partierne, så vi kunne opfylde vores politiske mål, og det er jeg ganske tilfreds med,” siger Marlene Lorentzen, Radikale Venstres socialordfører.

Satspuljemidlerne for 2012 var på mere en 1,8 mia. kr., der bliver fordelt over de kommende år.

”En af de radikale mærkesager som er kommet med i aftalen, er, at loftet over tabt arbejdsfortjeneste for forældre, der passer deres handicappede barn hjemme, nu er hævet betragteligt. Specielt når du ser det i forhold til det alt for lave niveau, som den tidligere VK-regering i samarbejde med Dansk Folkeparti havde sat,” siger Marlene Lorentzen.

En anden sag som Radikale Venstre har båret til forhandlingsbordet handler om bedre hjælp til IT-sårbare.

”Vi kom til forhandlingerne med en stærk ambition om at tage ansvar for landets IT-sårbare. Når digitaliseringsbølgen for alvor tager fat om et par år, vil 400.000 ældre og mange unge uden adgang til internettet være afskåret fra blandt andet at melde flytning eller søge om folkepension. Det udgør et alvorligt demokratisk problem, og derfor er jeg glad for, at der nu er afsat 28 millioner kroner til en indsats for netop denne gruppe,” siger Marlene Lorentzen.

Yderligere kommentarer, Marlene Lorentzen, 3337 4709.

 

 

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk