R: Skattereform får Danmark i arbejde

Regeringen har netop fremlagt en fuldt finansieret skattereform, der gennem skattelettelser på arbejde og vækstinitiativer skaber flere job, giver større incitament til at arbejde og bidrager til at løse de langsigtede udfordringer for dansk økonomi.

”Med vores skatteudspil løfter vi beskæftigelsen langt mere end det, vi havde sat os som mål i regeringsgrundlaget. Vi vil tilskynde virksomhederne til at investere mere og ansætte flere, samtidig med at flere danskere (på passiv forsørgelse) skal tilskyndes (fra passiv forsørgelse) til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet ,” siger Nadeem Farooq, der især glæder sig over stigningen i topskattegrænsen:

”Vi er meget bevidste om, at når vi løfter topskattegrænsen, så vil rigtigt mange danskere lægge flere timer på jobbet. Det har en enorm effekt, at vi løfter en kvart million danskere ud af topskatten. Og ved at fordoble beskæftigelsesfradraget opnår vi, at det bedre kan betale sig at arbejde, (vil det bedre kunne betale sig at arbejde) samtidig med vi sikrer en rimelig social balance,” siger Nadeem Farooq.

Regeringen ønsker desuden at forbedre vilkårene for iværksættere, og afskaffer derfor den såkaldte - og i nogle kredse forhadte - iværksætterskat.

”Iværksætterskatten er i praksis en skat på vækst. Derfor er det helt rigtigt, at vi nu begraver den endegyldigt. Der er et kæmpe potentiale i at styrke rammevilkårene for vækstiværksætterne. Fjernelse af denne skat er et kæmpe skridt i den rigtige retning,” siger Nadeem Farooq.

”Det er klart, at det ikke er gratis at lave så store reformer, og det er vigtigt at slå fast, at reformen er fuldt finansieret. Vi sænker blandt andet rentefradraget for de helt store renteudgifter, så eksempelvis de rigeste boligejere bidrager til reformen. Det er dog vigtigt at pointere, at stort set alle grupper i samfundet bidrager til skattereformen, så vi kan skabe ny vækst og flere job. På den måde sikrer vi, at arbejdende danskere får mere ud af tage en tørn,” slutter Nadeem Farooq.

Yderligere oplysninger; Nadeem Farooq, 3337 4708

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk