R: Sørgelig tendens i afslag på familiesammenføringer

Den seneste opgørelse af familiesammenføringer til Danmark viser en sørgelig udvikling: i 2010 blev der givet det højeste antal afslag i mange år. En bedrøvelig udvikling, der kun vil blive værre med regeringens nye pointsystemer, mener Marianne Jelved, Radikale Venstres integrationsordfører.

”Det er sørgeligt, at så mange danskere bliver nægtet muligheden for at få deres ægtefælle med til Danmark. Danske og nordiske statsborgere bør kunne vælge at bo i Danmark med deres ægtefælle og børn, når de er selvforsørgende, lærer dansk og har en rimelig bolig. Det skal staten ikke blande sig i," siger Marianne Jelved, Radikale Venstres integrationsordfører.

Opgørelsen fra Udlændingeservice viser, at det altovervejende er danske eller nordiske statsborgere, der søger om familiesammenføringer.

”Regeringen diskriminerer de mennesker, der møder deres ægtefælle i udlandet og vil flytte til Danmark. Unge par skal igennem en jungle af krav og regler, der kun vil blive endnu sværere med regeringens nye pointsystem. De oplever, at de er uønskede i deres fædreland, at de udsættes for mistillid og for en krænkende indblanding i deres privatliv. Alternativet til familiesammenføring i Danmark er, at familien bosætter sig i et andet land. Det gør regeringens megen talen om manglende arbejdskraft i fremtiden for utroværdig,” siger Marianne Jelved.

Yderligere kommentarer: Marianne Jelved, 3337 4703

Tags: