R: Staten skal holde fingrene fra Christiania

Det Radikale Venstre mener, at den lange konflikt mellem staten og Christiania ikke tjener nogens interesse. Derfor foreslår det Radikale Venstres retsordfører, Manu Sareen, at Christiania overdrages til Københavns Kommune, og der ændres strategi for at genskabe tilliden mellem Christiania og samfundet. Dette skal ses i lyset af dagens dom, hvor Højesteret har stadsfæstet, at Christianitterne ikke har brugsret til Christiania.

”Staten bør overdrage Christiania til Københavns Kommune sammen med midlerne til at løse de praktiske udfordringer, der ligger med renovering af området. Københavns Kommune er langt bedre rustet til, sammen med Christiania, at finde løsninger på deres fælles udfordringer. Som forhandlingspartner ser Københavns Kommune Christiania som en del af byen, hvorimod staten de seneste par år har set Christiania som en torn i øjet. Hvis vi skal bevæge os fremad, så skal vi have genskabt tilliden mellem myndighederne og Christiania, og det er langt mere hensigtsmæssigt at gøre det til et anliggende mellem København og Christiania,” siger Manu Sareen, retsordfører hos Radikale Venstre.

Christiania er et unikt dansk og Københavnsk varetegn, og Radikale Venstre mener, at København og Christiania bør være de to parter, der skal løse Christianias fremtid. Ikke staten.

”Vi har nu i ti år været vidne til en konflikt, der har foregået skiftevis på barrikaderne og i retssalene. Det er problematisk både for Christianias borgere og for den danske stat. Christianitterne kan ikke være tjent med, at de konstant føler, at staten er deres fjende, og staten kan heller ikke acceptere, at danske borgere lever i bygninger, der ikke efterlever de sikkerheds- og bygningskrav, der er skabt for borgernes sikkerhed og velvære,” siger Manu Sareen.

Yderligere kommentarer: Manu Sareen, 2264 1605

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk