R: Stop for aktiveringscirkus med kræftsyge

Nu er det slut med, at alvorligt syge personer bliver mødt med krav om møder på jobcentre og aktiveringstilbud. En mærkesag for Radikale Venstre der netop er blevet vedtaget i sygefraværsaftalen. Både de mest og de mindst syge personer bliver nu fritaget fra at deltage i et aktiveringscirkus, som ingen har gavn af.

”Det er uværdigt, at man kontakter folk med henblik på aktivering, når de ligger i sygesengen med alvorlige eller livstruende sygdomme. De situationer vil vi undgå med den nye aftale. Og vi har samtidig sikret, at der vil være et tilbud til de alvorligt syge om en kommunal indsats, hvis det er noget, de selv foretrækker,” siger Morten Østergaard, arbejdsmarkedsordfører for Radikale Venstre.

Den nye aftale fritager også de mindst syge fra at blive tilbudt aktiveringstilbud. Det gælder folk med en klar diagnose som eksempelvis et ødelagt knæ, hvor personen kan vende tilbage til jobbet senest to måneder efter. Morten Østergaard frygter ikke, at den nye aftale betyder, at der går længere tid, inden folk vender tilbage til deres arbejde.

”Med den her aftale får vi indsnævret aktiveringsindsatsen til den målgruppe, hvor den kan gøre en forskel. Og de mindst syge har ofte slet ikke noget problem med at vende tilbage,” siger Morten Østergaard.

De nye retningslinjer er en del af aftalen om rammerne for sygefraværsaftalen og er indgået i samarbejde mellem Radikale Venstre, Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Yderligere kontakt; Morten Østergaard, 3337 4718

Tags:

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk