Radikale Venstre vil finde løsning på børnesager

De Radikale har bedt ministeren om et møde for at drøfte sagerne om børn, der står til at blive skilt fra sine forældre og udvist.

I foråret fremlægger regeringen nye regler for familiesammenføring for børn. De børn, der har fået afslag på baggrund af de eksisterende regler, vil imidlertid stadig skulle forlade landet, indtil de kan søge om opholdstilladelse efter de nye regler. Flere har derfor foreslået, at sagerne sættes i bero, indtil den nye lovgivning er på plads. Det mener Justitsministeriet imidlertid vil være ulovligt, men den vurdering stiller flere eksperter i dag spørgsmålstegn ved. Radikale Venstre vil nu vende spørgsmålene med Justitsministeren i håb om, at der kan findes en lovlig løsning. 

"Vi har bedt ministeren om et møde, hvor vi gennemgår de juridiske muligheder.  De her sager har meget store menneskelige omkostninger, så hvis vi på nogen lovlig måde kan komme børnene til undsætning, så vil vi gøre det," siger Radikale Venstres udlændingeordfører Zenia Stampe.

Mødet afholdes i næste uge, og ordførerne fra alle tre regeringspartier er inviteret.

For yderligere kommentarer Zenia Stampe, 33374702 / 61626151.

Om os

Radikale Venstre er et social-liberalt midterparti med en lang historie i dansk politik. Partiet blev dannet i 1905 af udbrydere fra det gamle Venstre-parti og har siden hen haft tradition for at spille en afgørende rolle, når der skal dannes regeringer i Danmark. Radikale Venstre arbejder ud fra et principprogram, der siger, at mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen, og at livsbetingelserne for kommende generationer ikke må undergraves. Samfundet skal være et fællesskab med plads til og brug for alle. Radikale Venstre vil værne om og udbygge folkestyret og arbejde for forpligtende og troværdigt samarbejde internationalt. Radikale Venstres folketingsgruppe udgøres af de medlemmer, der blev valgt ind ved seneste Folketingsvalg. Gruppen består i øjeblikket af ni medlemmer, med Margrethe Vestager som formand og Morten Østergaard som næstformand. Du kan læse meget mere om Radikale Venstre, politiske udspil og folketingsmedlemmerne på www.radikale.dk