Ratos bliver ny partner i Oase Outdoors

 Denne information offentliggøres i overensstemmelse med den svenske lov om værdipapirhandel, lov om handel med finansielle instrumenter eller krav stillet i noteringsaftalen.

Ratos har underskrevet aftale om køb af ca. 80 pct. af aktierne i Oase Outdoors, en dansk familieejet virksomhed, der leverer kvalitetsudstyr indenfor camping og friluftsliv. Købsprisen (enterprise value) for 100 pct. af selskabet er ca. DKK 380 mio., hvoraf Ratos leverer ca. DKK 150 mio. til egenkapitalen.

Oase Outdoors udvikler, designer og sælger innovativt udstyr til camping og friluftsliv under de tre stærke brands Outwell®, Easy Camp® og Robens®. Produktsortimentet består hovedsageligt af telte, campingmøbler, soveposer og andet friluftsudstyr. De tre forskellige varemærker har hver sin klart differentierede målgruppe, f.eks. familier og eventyrere, som med forskellige krav til kvalitet og pris vil nyde friluftslivet med udstyr af høj kvalitet. Produkterne distribueres globalt til mere end 40 markeder gennem et stort antal forhandlere. Markedet for campingudstyr og friluftsprodukter er et attraktivt og stabilt voksende marked med flere interessante underliggende væksttendenser. Disse tendenser inkluderer blandt andet produktinnovation og nye materialeteknologier samt en generelt stigende interesse efter naturoplevelser og friluftsliv blandt forbrugerne.

Oase Outdoors, som blev grundlagt i 1984, ejes og drives i dag af familien Arens fra hovedkontoret i Give, Danmark. Ratos investerer i et partnerskab med Henrik Arens som er administrerende direktør og største aktionær i Oase - Henrik fortsætter som administrerende direktør fremadrettet. Henrik og et antal nøglepersoner vil tilsammen eje ca. 20 pct af Oase. Antallet af medarbejdere er ca. 70. Omsætningen udgjorde DKK 266 mio. og operativ EBITA DKK 36 mio. i det seneste regnskabsår per oktober 2014/15.

- Oase Outdoors har en stærk forbrugerdrevet virksomhedskultur med fokus på innovation og høj kvalitet, hvilket har ført til en positiv salgsudvikling i de senere år og en stærk markedsposition i Europa. I samarbejde med Henrik og resten af teamet i Oase Outdoor ser vi et stort potentiale i at udvikle virksomheden yderligere, både gennem geografisk ekspansion og fortsat produktudvikling. Oase Outdoors ekspertise kombineret med vores erfaring fra lignende investeringer gør, at vi ser dette som en meget interessant investeringsmulighed for Ratos, siger Robin Molvin, Investment Director i Ratos.

- For at få Oase Outdoors til at vokse yderligere og realisere vores fulde potentiale har vi ledt efter en partner med et stærkt kulturelt match til Oase Outdoors, relevante kvalifikationer og erfaringer samt gode finansielle ressourcer. Vi sætter pris på Ratos som en etableret og ansvarsfuld investor og tror, at deres erfaring med aktivt ejerskab, vellykkede investeringer i vores branche og stærke kerneværdier kommer til at gavne os i vores videre udvikling, siger Henrik Arens i Oase Outdoors.

Ratos erhverver ca. 80 pct. af Oase Outdoors. Prisen (enterprise value) for 100 pct. er ca. DKK 380 mio. Baseret på en estimeret nettogæld ved handlens afslutning forventes Ratos for sine 80 pct. at tilføre ca. DKK 150 mio. på egenkapitalen. Købet er betinget af myndighedernes godkendelse og forventes afsluttet i tredje kvartal.

For yderligere information:
Elin Ljung, Kommunikationschef, + 46 8 700 17 20

Finanskalender fra Ratos:

halvårsrapport januar-juni 2016 19. august 2016
Halvårsrapport januar-september 2016 10. november 2016

Ratos er et investeringsselskab som ejer og udvikler unoterede mellemstore virksomheder i Norden. Målet er som aktive ejere at bidrage til en langsigtet og holdbar forretningsudvikling i virksomhederne samt at gennemføre værdiskabende transaktioner. Ratos' portefølje består af 19 nordiske mellemstore virksomheder, hvor de største brancher i forhold til omsætning er byggeri, industri og forbrugsvarer/handel. Ratos er noteret på Nasdaq Stockholm og har i alt ca. 16.000 medarbejdere.

Abonner

Dokumenter og links