Ny pris belønner renovering

Realdania og GI uddeler ny pris, der belønner Danmarks bedste renoveringsprojekt. RENOVER prisen 2013 skal inspirere til bedre renovering og skabe mere stolthed om den vigtige samfundsopgave det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse. Alle kan indstille projekter.

Mens alle flokkes om at sætte pris på nybyggerier, findes der ikke én eneste pris, der samlet hylder de gode renoveringsprojekter til gavn for brugernes livskvalitet, klimaet og samfundsøkonomien. Derfor har Realdania og GI, i forlængelse af en større renoveringskampagne, besluttet sig for at uddele den første pris, der hylder et samlet renoveringsprojekt, RENOVER prisen, der overrækkes ved et større festarrangement den 5. september 2013.

For begge parter står det meget højt på dagsorden at få byggebranchen til at rette øjnene mere mod renovering af den eksisterende bygningsmasse:

- Vi har i samarbejde med GI de sidste cirka fem år arbejdet med at få renovering ind under huden hos hele den samlede byggebranche. Der er et paradoks i, at nybyggeri løber med al prestigen hos alle aktører i byggebranchen, når der er så mange kulturelle, samfundsmæssige og økonomiske gevinster ved at vende blikket mod renovering, siger Hans Peter Svendler, der er direktør i Realdania.

RENOVER prisen vil det næste halve år fremhæve de gode renoveringsprojekter med henblik på at højne renoveringens status i byggebranchen:

- Ved at vise, hvor fantastisk gode resultater der kan opnås ved en renovering håber vi at kunne hæve den faglige stolthed og lysten til at arbejde med renovering. Vi fremhæver de gode projekter forhåbentligt til stor inspiration for hele branchen, siger Lars Axelsen, der er administrerende direktør i GI.

Prisen adskiller sig fra andre priser ved at præmiere et samlet projekt frem for en enkelt bidragyder, som f.eks. arkitekten. Det er derfor også en pris for det gode samarbejde på tværs af fagligheder.

Renover Prisen 2013 uddeles ved en prisfest d. 5. september 2013, hvor det vindende projekt kåres og fejres sammen med de øvrige nominerede.

Projekter kan indstilles indtil medio april 2013.

Læs mere og indstil projekter på www.renover.dk

Kontaktinfo: Thomas Beck Sørensen, e-mail: thomas.s@renover.dk, tlf. 2557 2173

FAKTA

PRISEN SKAL SÆTTE FOKUS PÅ RENOVERING

RENOVER prisen 2013 er en pris der uddeles af Realdania og GI. Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det vil Realdania og GI lave om på med RENOVER Prisen 2013. Faktum er, at god renovering ikke blot forlænger levetiden for bygninger; det har også en positiv betydning for både livskvaliteten, klimaet og samfundsøkonomien.

Med RENOVER prisen 2013 ønsker Realdania og GI at sætte fokus på alle de positive følgevirkninger, der er af god renovering og at give renovering den plads og status, den fortjener.

PRISEN BELØNNER HELE PROJEKTET

RENOVER prisen adskiller sig ikke kun fra andre byggepriser ved at belønne renovering frem for nybyggeri. Den er også særegen, idet den hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. RENOVER prisen er en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere. Prisen har også fokus på at de renoverede bygninger skal være funktionelle og opleves positivt af brugerne. På den måde betoner prisen både vigtigheden af tværfagligt samarbejde og brugernes oplevelse.

KRITERIER TIL DE NOMINEREDE

For at et projekt kan indstilles til RENOVER prisen, skal det være gennemført i Danmark, have stået færdigt i højst fem år før præmieringen og være taget i brug i mindst et halvt år. RENOVER prisen præmierer kun renoveringsprojekter og ikke historiske restaureringsprojekter.

RENOVER prisen bliver tildelt et projekt, der scorer højt på de syv følgende kriterier:

Eksempelværdi: RENOVER prisen gives til projekter, der har potentiale til at udvikle renovering som en estimeret faglig disciplin, og som gennem sine konkrete resultater kan inspirere til efterfølgelse.

Energikrav og bæredygtighed: RENOVER prisen gives til projekter, der i konkret daglig brug leverer væsentlige energibesparelser ved hjælp af tiltag, som er afstemt byggeriets funktion og indeklima samt projekter, der på anden måde bidrager til bæredygtig praksis.

Samarbejde: RENOVER prisen gives til projekter, hvor et godt samarbejde mellem bygherre, brugere, byggeriets parter og de lokale myndigheder har givet eksemplariske resultater til efterfølgelse i byggeriets praksis.

Brugskvalitet: RENOVER prisen gives til projekter, der fungerer godt i praksis og vurderes positivt af brugerne.

Bidrag til omgivelser: RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.

Økonomi og værdiforøgelse: RENOVER prisen gives til projekter, hvor resultaterne – materielle som immaterielle - skaber øget værdi for bygningens ejer.

Udførelseskvalitet: RENOVER prisen gives til projekter, hvor håndværk, ingeniørtekniske ydelser og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau.

ALLE KAN INDSTILLE ET PROJEKT TIL PRISEN

Renoveringsprojekter er ikke kun af interesse for den branche, der udfører dem, men også for dem, der bruger dem. RENOVER prisen ønsker derfor at modtage indstillinger til prisen fra alle, der synes, de kender et renoveringsprojekt, der fortjener anerkendelse. Projekter kan indstilles på hjemmesiden www.renover.dk.

VINDEREN FINDES D. 5. SEPTEMBER 2013

Projekter kan indstilles frem til medio april, hvorefter et nomineringsudvalg af fire fagpersoner vil vurdere hvilke fem projekter, der skal nomineres til prisen. Nomineringerne offentliggøres medio juni og herefter stemmer en valgkollegium bestående af udvalgte personer bredt fra branchen om, hvilket projekt der skal have prisen. Vinderprojektet offentliggøres og prisen uddeles ved en prisfest den 5. september 2013, hvor det vindende projekt kåres.

thomas.s@renover.dk, tlf. 2557 2173

Tags: