Europas arbejdsstyrke ruster sig til en tidsalder med droner og hologrambaserede møder

Otte ud af ti medarbejdere forudser, at deres arbejdsplads inden 2036 vil blive transformeret af teknologi og processer, som ikke engang eksisterer i dag. I en ny undersøgelse, foretaget af Coleman Parkes Research på vegne af Ricoh (1) , blev fremsynede medarbejdere bedt om at forestille sig deres fremtidige arbejdsmiljø – og det er et, der er mere interaktivt, samarbejdsbaseret og strømlinet som resultat af ny teknologi og processer til understøttelse af innovative arbejdsmetoder.

Resultaterne afslører en udbredt iver efter at implementere ny teknologi inden for forholdsvis kort tid, som kan styrke og forenkle informationsflows og medarbejdernes interaktion med kollegaer. Ansatte i industrier såsom finanssektoren, sundhedssektoren, uddannelsessektoren og den offentlige sektor udviser stor fremsynethed, når det kommer til de nyskabelser, som er på vej i løbet af de næste 10 til 22 år. Mere end halvdelen forventer, at inden for det næste årti vil deres arbejdsgivere have gjort følgende teknologier lettilgængelige for dem:

• Trykfølsomme interaktive enheder (69 procent)
• Stemmegenkendelse (60 procent)
• “Augmented reality”-briller (56 procent)

De forudser også, at de inden for de næste 20 år vil være i stand til at sende virtuelle assistenter eller hologrammer til at deltage i møder på deres vegne (59 %). Når opfordret til at tænke endnu mere dristigt mener de, at den næste bølge af innovationer vil omfatte droner, Bluetooth-teknologi, som kan transmittere data fra én hjerne til en anden, og ’carrier nodes’ (små anordninger monteret på øret, som kan kommunikere audio og video direkte til hjernen).

Når det kommer til at identificere de største fordele ved en teknologisk udviklet arbejdsplads, placerer medarbejderne lige meget vægt på optimering af kerneprocesser, bedre adgang til information og muligheden for at udføre deres arbejde hurtigere. Dette indikerer, at de centrale krav til et produktivt arbejdsmiljø i dag – såsom digitaliserede processer, mulighed for at få vist og udnytte data, når det kræves, og hurtig tilpasning til teknologisk forandring – vil fortsætte med at være af afgørende betydning i fremtiden.

Men på trods af den udbredte begejstring og værdi placeret på en teknologisk udviklet arbejdsplads mener mindre end en tredjedel af de ansatte (29 %), at deres virksomhed er parat til at implementere nye arbejdsmetoder og teknologier, som kan virkeliggøre denne fremtid. Ud over at gå glip af muligheden for at fremme produktiviteten og forbedre konkurrenceevnen kan virksomheder, som intet foretager sig nu for at opbygge en mere digital og fleksibel arbejdsplads, i fremtiden risikere at miste vigtige medarbejdere til konkurrenterne eller endda ophøre med at eksistere. Undersøgelsen viser også, at inden virksomhederne fokuserer på fremtidens teknologier, er der allerede nu en lang række tilgængelige muligheder for at udnytte avanceret teknologi og de relevante processer.

• Interne samarbejdsplatforme (1), internetbaserede møder (2) og FollowMe-print (3) var de tre mest angivne systemer, som de adspurgte ønskede at bruge for at optimere deres arbejde, men ikke har adgang til i dag.
• Udover e-mail og internet er elektronisk opbevaring af data stadig den teknologiske funktionalitet, dagens medarbejdere anser for at være den mest værdifulde.
• Selvom seks ud af ti svarpersoner både anvender digital information og finder det værdifuldt, er der stadig én ud af seks, som ønsker adgang, men ikke har det.

David Mills, CEO, Ricoh Europe, siger: "Det er spændende at forestille sig, at de næste to årtier vil bringe nye teknologier med sig, som ikke kun fremmer produktiviteten og konkurrenceevnen, men også inspirerer medarbejderne til at tænke 'hvad bliver det næste?' og 'hvordan kan det hjælpe mig med at blive mere effektiv?' Dette gør det vigtigt for virksomheder at gennemgå og forandre deres traditionelle arbejdsmetoder, så der banes en mere fleksibel vej for fuld udnyttelse af fremtidens digitale nyskabelser. For nogle vil dette betyde en kulturændring. Det gælder dog for alle, at dette vil give dem mulighed for at udvikle sig i løbet af de næste 20 år og frem. Og hvem ved ... når vi er halvvejs gennem århundredet kan det være, at vores virtuelle repræsentanter implementerer de nyeste systemer og processer, mens vi arbejder på at videreudvikle produktivitet, kundeservice og rentabilitet på måder, vi endnu ikke kan forestille os. "

1)Undersøgelse udført af Coleman Parkes Research, juni 2014

Kontaktoplysninger:

Ricoh Danmark A/S
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Tlf.: 70 10 67 68
www.ricoh.dk

Søren Krogh-Nielsen, Country Manager
Tlf.: 25 57 69 21
E-mail: soren.krogh-nielsen@ricoh.dk

Kristian Møllbach, Marketing Manager
Tlf.: 25 57 69 34 
E-mail: kristian.mollbach@ricoh.dk

Ricoh er en global teknologivirksomhed, der specialiserer sig i kontorprintere, produktionsprint, dokumenthåndteringsløsninger og IT-services. Ricoh-koncernen har hovedkontor i Tokyo og driver virksomhed i mere end 200 lande og regioner. I regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2013, havde Ricoh en samlet omsætning på JPY 1.924 milliarder. (ca. 20. millarder USD)

Størstedelen af virksomhedens omsætning stammer fra produkter, løsninger og services, som er udviklet til at styrke samspillet mellem mennesker og information. Derudover fremstiller Ricoh prisvindende digitalkameraer og andre højspecialiserede industrielle produkter. Ricoh er kendt for sin avancerede teknologi, enestående kundeservice samt en lang række bæredygtige initiativer og løsninger.

Under sloganet ”imagine. change” hjælper Ricoh virksomheder med at forandre deres arbejdsprocesser og inspirere medarbejderne til at udnytte deres kreative potentiale.

Læs mere på: www.ricoh.dk

Om os

Ricoh er en global teknologivirksomhed, som i mere end 80 år har transformeret måden, mennesker arbejder på. Med sit slogan – imagine. change. – vil Ricoh fortsat styrke virksomheder og deres medarbejdere ved at tilbyde tjenester og teknologier, der optimerer innovation, fremmer bæredygtighed og booster virksomhedsvækst. Disse omfatter dokumenthåndteringsløsninger, IT-services, produktionsprint, visuel kommunikation, digitalkameraer og industrielle produkter.Ricoh-koncernen har hovedkontor i Tokyo og driver virksomhed i ca. 200 lande og regioner. I regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2016, havde Ricoh en samlet omsætning på JPY 2.209 milliarder (ca. USD 19,6 milliarder). Ricoh Danmark A/S har hovedkontor i Vallensbæk Strand samt salgskontorer i Århus og Kolding. Ricoh Danmark beskæftiger ca. 180 medarbejdere og har et servicenetværk med mere end 65 teknikere, der servicerer kunder over hele landet.Se mere på www.ricoh.dk eller www.ricoh-europe.com