Hurtige ændringer udfordrer den finansielle sektor

Vallensbæk, 7. februar 2014 - Blot én ud af ti finansledere mener, ​​at de hurtigt kan drage fordel af nye muligheder eller tilpasse sig uventede ændringer i fremtiden. Dette er i kontrast til gennemsnitligt to ud af ti erhvervsledere i almindelighed. Sammen med behovet for at jonglere modstridende krav fra forbrugere, myndigheder og aktionærer er den hastighed, hvormed de tilpasser sig de teknologiske forandringer og omlægger kritiske processer, med til at øge byrden. Denne problemstilling afdækkes i en ny undersøgelse kaldet The Challenge of Speed, som er foretaget af Economist Intelligence Unit på vegne af Ricoh. Deltagerne var ledere inden for banksektoren med ansvar for detail-, erhvervs-, investerings- eller forsikringsområdet.

Generelt siger de adspurgte, at de hurtigt kan udvikle nye produkter og ydelser. Finanslederne rangerede dette til en ottendeplads på en ti-skala over de områder, som har hårdest brug for hurtig forandring. Men de mest afgørende områder, hvor finansledere erkender et behov for hurtig ændring i løbet af de næste tre år, er dem der allerede har givet branchen de største hovedbrud, nemlig indføring af ny teknologi (1), tiltrækning og fastholdning af kunder (2) og forbedring af de centrale processer i virksomheden (3). Over halvdelen (54 %) udtrykte at de har masser af ideer til at tackle de kommende forandringer, men indrømmer at de mangler værktøjerne til at realisere dem på en tilfredsstillende måde. Dette tal er højere end i nogen anden branche, hvor gennemsnittet er 43 procent.

Den store kløft mellem idé og udførsel kan være knyttet til usikkerhed om hvordan man håndterer de forskellige krav fra de berørte parter. Lederne angav, at de største ulemper ved for hurtigt skiftende processer er tab af kunder (38 %), øgede udgifter (36 %), og at virksomheden udsættes for nye risici (35 %).

Søren Krogh-Nielsen, Country Manager i Ricoh Danmark, siger: "For finansvirksomheder i forandringskapløbet vil 2014, 2015 og 2016 stadig byde på en lang række udfordringer, der skal tackles. Men ved at tage fat på de fremhævede nøgleområder kan ulemperne hurtigt vendes til fordele. De kan forbedre deres evne til at opfylde kundernes behov, blive mere effektive og mindske risikoeksponering."

"Finansindustrien er den sektor som er tættest på digital transformation, og denne undersøgelse viser at den – mere end i nogen anden branche – udnytter teknologi til at skabe hurtigere arbejdsprocesser. Der er dog fortsat ældre systemer, som ikke kan integreres, hvilket er med til at sænke tempoet. Der er et presserende behov for ny teknologi og for at gøre centrale informations- og dokumentprocesser mere enkle."

Finansledere er enige om at de største barrierer for realisering af ideer, der skaber øget hastighed og virksomhedsfleksibilitet, er procesrelaterede. Bureaukratiske beslutningsprocesser er den største hindring, efterfulgt af behovet for effektiv sammenkobling af teknologiplatforme og endelig utilstrækkelig adgang til information. Derudover findes der yderligere hindringer som dårlig styring af forandringsledelse, efterfulgt af tidspres på lederne og forældede teknologiplatforme.

"At håndtere så mange forhindringer er en monumental opgave, når der både skal fokuseres på kundepleje, transformering af interne processer og overholdelse af gældende regler. Det er ikke underligt, at finanslederne føler sig presset. De kan lindre en del af stressen ved at trække på mere ekspertise og gennemføre interne forandringsprogrammer, som kan skabe nye arbejdsmetoder. De kan yderligere benytte tjenester til håndtering af kundekommunikation og forbedring af kunderelationer. Og mens disse kritiske processer optimeres, kan der investere mere tid og ressourcer på kerneaktiviteter og på at føre virksomheden ind i fremtiden," konkluderer Søren Krogh-Nielsen. 

Du kan læse mere om emnet her: http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/dk/

Om undersøgelsen

Rapporten bygger på svar fra 461 europæiske beslutningstagere fra en bred vifte af industrier og virksomheder af forskellige størrelser. Næsten halvdelen af lederne (49 procent) var placeret højt i ledelsesstrukturen, og 23 procent var enten bestyrelsesledere, direktører eller vicedirektører. Derudover gennemførte EIU omfattende research samt dybdegående interviews med topchefer og ledende eksperter.

Kontaktoplysninger:

Ricoh Danmark A/S
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Tlf.: 70 10 67 68
www.ricoh.dk

Søren Krogh-Nielsen, Country Manager
Tlf.: 25 57 69 21
E-mail: soren.krogh-nielsen@ricoh.dk

Kristian Møllbach, Marketing Manager
Tlf.: 25 57 69 34 
E-mail: kristian.mollbach@ricoh.dk

Om os

Ricoh er en global teknologivirksomhed, som i mere end 80 år har transformeret måden, mennesker arbejder på. Med sit slogan – imagine. change. – vil Ricoh fortsat styrke virksomheder og deres medarbejdere ved at tilbyde tjenester og teknologier, der optimerer innovation, fremmer bæredygtighed og booster virksomhedsvækst. Disse omfatter dokumenthåndteringsløsninger, IT-services, produktionsprint, visuel kommunikation, digitalkameraer og industrielle produkter.Ricoh-koncernen har hovedkontor i Tokyo og driver virksomhed i ca. 200 lande og regioner. I regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2016, havde Ricoh en samlet omsætning på JPY 2.209 milliarder (ca. USD 19,6 milliarder). Ricoh Danmark A/S har hovedkontor i Vallensbæk Strand samt salgskontorer i Århus og Kolding. Ricoh Danmark beskæftiger ca. 180 medarbejdere og har et servicenetværk med mere end 65 teknikere, der servicerer kunder over hele landet.Se mere på www.ricoh.dk eller www.ricoh-europe.com