Virksomheder kan spare op til 20 % med digitalisering af 'bigger data'

Vallensbæk, 10. oktober 2013 – En ny undersøgelse foretaget på vegne af Ricoh Europe 1 giver et godt billede af de fordele, som europæiske virksomheder kan opnå ved at fokusere på digitalisering af 'bigger data' – forretningskritiske papirdokumenter med værdifuld information til håndtering af beslutningsprocesser. Blandt de adspurgte erhvervsledere var der enighed om, at store forretningsmæssige værdier ligger gemt i de fysiske dokumenter, og 88 % mener, at digitalisering og frigørelse af disse data vil forbedre beslutningsprocesserne. Derudover mener 70 %, at digitaliseringen af papirdokumenter vil føre til besparelser svarende til 5-20 % af deres årlige omsætning, hvoraf halvdelen af de adspurgte erhvervsledere vil kunne opnå en besparelse på 5-10 % og den anden halvdel 11-20 %.

Søren Krogh-Nielsen, Country Manager i Ricoh Danmark, siger: “Erhvervsledere ved, at virksomhedsfordelene i forbindelse med big data ikke kun opnås med digitalisering, og at de også er nødt til at tage hånd om forretningskritiske papirdokumenter. Det er blevet afgørende for lederne at kunne træffe de rette beslutninger, og der var overvejende enighed blandt de adspurgte om, at digitalisering og frigørelse af data fra papirdokumenter vil forbedre beslutningsprocesserne. Alligevel forudser de, at mængden af papirdokumenter på arbejdspladserne fortsat vil vokse. Vi befinder os i en tid, hvor virksomhederne er i gang med en digital omstillingsproces for at fremme væksten. Det er derfor vigtigt at kunne få hurtig og nem adgang til alle informationer, såvel digitale som papirbaserede."

Undersøgelsen viser, at mere end 50 % af virksomhederne stadig har data for 5-10 år liggende i papirformat, hvilket ikke kun påvirker beslutningsprocesserne, det berør også produktiviteten og bundlinjen. Størstedelen af de adspurgte erhvervsledere (63 %) er enige om, at de bruger for lang tid på at lede efter de fornødne data blandt papirdokumenterne. Der er ofte ulemper forbundet med ikke at have alle data samlet et sted, men i stedet have dem spredt i arkivskabe, lagre, kældre eller liggende som filer hos de enkelte medarbejdere, og opmagasinering er dyrere end nogensinde 2.

Initiativerne til håndtering af big data har længe kun været fokuseret på digitale data, men erhvervsledere er i stigende grad begyndt at interesse sig for de værdier, der kan ligge gemt i

papirarkiverne. 76 % siger, at hvis de havde haft bedre adgang til historiske data, kunne de have taget ved lære af den tidligere recession og dermed mindsket omfanget af den sidste. Derfor har over ¾ af de adspurgte erhvervsledere brugt mere tid på at digitalisere historiske data under finanskrisen. Mange HR-, økonomi- og indkøbsafdelinger er fortsat afhængige af papirbaserede processer, og der er ofte krav om, hvordan visse data i papirformat, som f.eks. patientjournaler, opbevares. Men virksomheder er begyndt at prioritere digitaliseringen af deres papirdokumenter, og 57 % af de adspurgte forventer, at digitaliseringsprocessen er fuldført inden for de næste tre år.

Søren fortsætter: “Det første skridt på vejen mod at håndtere bigger data er at afmystificere begrebet. Hovedsagen er at få indsamlet, analyseret og udnyttet de værdifulde dataressourcer, så de kan bruges til at yde kunderne en bedre service for at fastholde dem. Da der har været fokus på adgang til værdifuld virksomhedsinformation længe før big data blev en realitet, er det vigtigt ikke kun at koncentrere sig om de digitale data. Væsentlige tendenser og indsigt baseret på historiske oplysninger, der er lagret som papirdokumenter, kan være med til at give det fulde overblik og er vigtig viden for virksomhederne fremover. Finanskrisen har understreget, hvor vigtigt det er for virksomheder at have en indgående viden om organisationen, både når det gælder fortiden og fremtiden. Det er derfor altafgørende, at virksomhederne udnytter alle deres forretningskritiske data til at opnå konkurrencefordele og forbedre beslutningsprocesserne fremover.”

For yderligere oplysninger om effekten af den teknologiske udvikling, gå ind på www.ricoh.dk/thoughtleadership.


1 Undersøgelse foretaget af Coleman Parkes Research, maj-juni 2013

2 Undersøgelse foretaget af Cushman & Wakefield, 2013: http://www.cushmanwakefield.com/en/research-and-insight/2013/office-space-across-the-world-2013/

Kontaktoplysninger:

Ricoh Danmark A/S
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk
Tlf.: 70 10 67 68
www.ricoh.dk

Søren Krogh-Nielsen, Country Manager
Tlf.: 25 57 69 21
E-mail: soren.krogh-nielsen@ricoh.dk

Kristian Møllbach, Marketing Manager
Tlf.: 25 57 69 34 
E-mail: kristian.mollbach@ricoh.dk

Om Ricoh

Ricoh er en global teknologivirksomhed, der specialiserer sig i kontorprintere, produktionsprint, dokumenthåndteringsløsninger og IT-services. Ricoh-koncernen har hovedkontor i Tokyo og driver virksomhed i mere end 200 lande og regioner. I regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2012, havde Ricoh en samlet omsætning på JPY 1.903 milliarder.

Størstedelen af virksomhedens omsætning stammer fra produkter, løsninger og services, som er udviklet til at styrke samspillet mellem mennesker og information. Derudover fremstiller Ricoh prisvindende digitalkameraer og andre højspecialiserede industrielle produkter. Ricoh er kendt for sin avancerede teknologi, enestående kundeservice samt en lang række bæredygtige initiativer og løsninger.

Under sloganet ”imagine. change” hjælper Ricoh virksomheder med at forandre deres arbejdsprocesser og inspirere medarbejderne til at udnytte deres kreative potentiale.

Multimedia

Multimedia