Ramia Mazé antagen som docent i interaktionsdesign

Den 14:e november blev Ramia Mazé, seniorforskare på Interactive Institute Swedish ICT, formellt antagen som docent i interaktionsdesign efter att ha hållit sin docentföreläsning 'Our Common Future? Political Questions for Designing Social Innovation' på Malmö högskola den 17:e oktober. På föreläsningen reflekterade Ramia över designens förändrade och allt mer betydande roll i samhället.

Ramia Mazé specialiserar sig på deltagande och kritiska förhållningssätt till design. Docenttiteln ger henne möjlighet att utöka sitt engagemang i utbildning och forskning inom interaktionsdesignsområdet.

"Interaktionsdesign är ett relativt ungt men snabbt växande fält runt om i världen och det finns ett stort behov av att utveckla akademiska plattformar", säger Ramia. "Efter många år som forskare vill jag engagera mig mer i utvecklingen av designutbildningar och formell doktorandhandledning. Som docent kan jag med min omfattande erfarenhet som forskare, ledare och lärare bidra till vidareutvecklingen av denna typ av akademiska plattformar."

Ramia har arbetat på Interactive Institute sedan 2001 där hon lett forskningsgrupper och publicerat resultat genom tvärvetenskapliga och internationella projekt inom områden som hållbar utveckling, designaktivism och smarta material. Ramia är en av grundarna av masterprogrammet i Experience Design på Konstfack och har utvecklat kurser för Institute of Design at the Illinois Institute of Technology i USA, Designhögskolan vid Umeå universitet, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För närvarande undervisar hon på Konstfack och KTH.

Ramia Mazés docentföreläsning på Bambuser: http://bambuser.com/v/4018081

Läs mer om Ramia Mazé: https://www.tii.se/people/ramia-maze

Pressbild: http://www.flickr.com/photos/interactiveinstitute/10922544613/sizes/l/

Kontakt: Ramia Maze, ramia.maze@tii.se, +46 70 594 29 32Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia