PTC og Rockwell Automation annoncerer strategisk partnerskab til fremme af industriel innovation og øget vækst

Report this content

Rockwell Automation investerer 1 mia. USD i aktier i PTC

PTC Inc. (NASDAQ: PTC) og Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) har i dag annonceret, at de har indgået en endelig aftale om strategisk partnerskab, som forventes at øge væksten i begge virksomheder og positionere dem som den foretrukne samarbejdspartner for kunder over hele verden, der ønsker at omstille deres fysiske drift ved hjælp af digital teknologi. Som led i partnerskabet investerer Rockwell Automation 1 mia. USD i aktier i PTC, og Rockwell Automations bestyrelsesformand og CEO, Blake Moret, træder ind i PTC's bestyrelse ved aktietransaktionens afslutning.

Partnerskabet vil udnytte begge virksomheders ressourcer, teknologier, brancheekspertise og markedsposition og vil omfatte teknisk samarbejde på tværs af organisationerne samt fælles globale go-to-market-initiativer. Navnlig har PTC og Rockwell Automation aftalt at tilpasse deres respektive smart factory-teknologier og kombinere PTC’s prisbelønnede industrielle forbindelsesløsning ThingWorx® IoT, Kepware® og Vuforia® augmented reality-platforme (AR) med Rockwell Automations førende platforme FactoryTalk® MES, FactoryTalk Analytics og Industrial Automation. Resultatet bliver en informationsløsning med en hidtil uset grad af integration, som kunderne kan udnytte til at opnå øget produktivitet, større effektivitet i anlægget, lavere driftsrisiko og forbedret interoperabilitet mellem systemerne.

“Med denne strategiske alliance får branchen den mest alsidige integrerede pakke af førende teknologi med støtte fra PTC, som er førende inden for IoT og augmented reality, og Rockwell Automation, der er førende inden for industriel automation og industrielle data. Vores fælles kundegrundlag får fordel af to organisationer i verdensklasse, som har en stor viden inden for deres brancher, og som leverer omfattende, innovative og integrerede løsninger," siger Jim Heppelmann, der er President og CEO for PTC. “Med kombinationen af Rockwell Automations brancheførende industrielle styre- og softwareteknologi, stærke brand og ekspertise og PTC’s prisbelønnede teknologi kan industrivirksomheder udnytte de forventede fordele med industriel IoT. Jeg er meget begejstret for partnerskabet og de mulige resultater, vi kan opnå fremover.”

Blake More, bestyrelsesformand og CEO for Rockwell Automation, siger: “Vi tror på, at dette strategiske partnerskab vil gøre os i stand til at opnå øget vækst ved at udvide begge virksomheders innovationskompetencer, øge værdien af Connected Enterprise samt skabe dybere kunderelationer. Når IT og OT samles, sker en naturlig tilpasning mellem vores virksomheder.

Sammen kan vi tilbyde de mest omfattende og fleksible IoT-løsninger i industrien. Vores aktieinvestering i PTC afspejler vores tro på partnerskabet og de store fordele, vi forventer, begge virksomheder vil opnå af samarbejdet om at øge indtjeningen fra abonnementer.”

Rockwell Automations aktiviteter vil bestå i levering og implementering af foretrukne løsninger understøttet af et robust økosystem af samarbejdspartnere etableret af begge virksomheder. De to virksomheders stærke sider på tværs af geografi, slutmarkeder og applikationer supplerer hinanden.

Vilkår  

Ifølge vilkårene for aftalen om aktieinvestering foretager Rockwell Automation en investering på 1 mia. UDS i aktier i PTC via køb af 10.582.010 nyemitterede aktier til kurs USD 94,50, svarende til en aktiebeholdning i PTC på ca. 8,4 % baseret på PTC’s aktuelle emitterede aktier minus egne aktier proforma for aktieemissionen til Rockwell Automation. Prisen pr. aktie repræsenterer en overkurs på 8,6 % på PTC's slutkurs 8. juni 2018, som var den sidste handelsdag før udsendelsen af denne meddelelse. Rockwell Automation har til hensigt at finansiere investeringen via en kombination af kontant betaling og handelsveksler. I Rockwell Automations regnskab vil aktiebeholdningen i PTC blive angivet som "Available for Sale"-værdipapirer med angivelse af en fair værdi.

PTC's og Rockwell Automations aktietilbagekøb  

PTC har til hensigt at anvende indtægterne fra aktieinvesteringen til tilbagekøb af aktier med henblik på at modvirke udvanding.

Som nævnt i en separat meddelelse i dag, øger Rockwell Automation målet for tilbagekøb af aktier for regnskabsåret 2018 til 1,5 mia. USD. Dette tal udgør en forøgelse på 300 mio. USD i forhold til virksomhedens tidligere plan om tilbagekøb af aktier for 1,2 mia. USD i regnskabsåret 2018.

Timing  

Investeringstransaktionen er omfattet af de sædvanlige handelsbetingelser og godkendelser og forventes af blive afsluttet inden for 60 dage.

Rådgivere  

Morgan Stanley & Co. LLC er økonomisk rådgiver og Goodwin Procter LLP juridisk rådgiver for PTC.

Goldman Sachs & Co. LLC er økonomisk rådgiver og Foley & Lardner LLP juridisk rådgiver for Rockwell Automation.

Kontaktpersoner  

PTC 
Medier:  Jack McAvoy, +1-781-370 61 43, jmcavoy@ptc.com
Investorer:  Tim Fox, +1-781-370 59 61, tifox@ptc.com

Rockwell Automation 
Medier:  Bruce Quinn, +1-202-215 97 82, bmquinn@ra.rockwell.com 
Investorer:  Steve Etzel, +1-414-382 85 10, swetzel@ra.rockwell.com

Om PTC (NASDAQ: PTC)

PTC hjælper virksomheder over hele verden med at omstille den måde, de designer, producerer, betjener og reparerer produkter på, til en smart, connected verden. I 1986 revolutionerede vi digitalt 3D-design, og i 1998 var vi de første til at lancere internetbaseret styring af produkters livscyklus. I dag kan du bruge vores førende industrielle innovationsplatform og gennemprøvede løsninger til at skabe ny værdi i forbindelse med sammenkoblingen af den fysiske og den digitale verden. Med PTC kan producenter og et økosystem af samarbejdspartnere og udviklere i dag kapitalisere på de forventede fordele med Internet of Things og augmented reality-teknologi og styrke den fremtidige innovation.

PTC.com @PTC Blogs

PTC, ThingWorx, Kepware, Vuforia, LiveWorx og PTC-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører PTC Inc. eller dennes datterselskaber i USA og andre lande.

Om Rockwell Automation (NYSE: ROK)

Rockwell Automation, Inc., som er verdens største virksomhed inden for automation og data til industrien, øger deres kunders produktivitet og bidrager til øget bæredygtighed i verden. Rockwell Automation har hovedsæde Milwaukee, Wisconsin, USA og har ca. 22.000 medarbejdere, der betjener kunder i over 80 lande.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder udsagn, der omhandler fremtidig vækst og øget vækst, virksomhedens resultater, integrering og udvikling af løsninger, afslutning af aktietransaktionen samt anvendelse af indtægter og tilbagekøb af aktier. Disse udsagn er "udsagn om fremtiden" (Forward-Looking Statements) i henhold til Private Securities Litigation Reform Act af 1995. Ord som “tror”, “anslår”, “projekterer”, “planlægger”, “forventer”, “forudser”, “vil”, "har til hensigt” og andre lignende udtryk kan være udtryk for udsagn om fremtiden. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de projekterede resultater som følge af visse risici og usikkerheder, herunder at vækst muligvis ikke opnås eller øges som forventet, at aktieinvesteringen ikke afsluttes når eller som forventet, samt at anvendelse af indtægter eller tilbagekøb af aktier ikke sker som forventet, at integrering af løsninger samt udvikling af fremtidige løsninger ikke sker som forventet, samt de risici og usikkerheder, der er beskrevet i det materiale, virksomhederne har indsendt til U.S. Securities and Exchange Commission. Disse udsagn om fremtiden afspejler vores opfattelse på det tidspunkt, denne meddelelse indsendes. Vi forpligter os ikke til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden, uanset om de påvirkes af nye oplysninger, fremtidige hændelser eller andet.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links