RUCs bestyrelsesformand annoncerer sin afgang, efter at RUCs økonomi nu er kommet i balance

Vi tillader os herved at fremsende en pressemeddelelse til Dem vedr. ovenstående, som vi håber De vil finde interessant. Vi vedhæfter samtidig et foto af Bestyrelsesformand, Adm. Dir. Dorte Olesen, som De frit kan anvende.

Pressemeddelelsen er vedhæftet som PDF, men kan også læses her: http://www.ruc.dk/ruc/omruc/nyheder/03012008/22042008_1/


Vi takker for Deres opmærksomhed.


Med venlig hilsen

Hanne Preisler, Kommunikationschef
Roskilde Universitetscenter
Tlf. 4674 2033
Mobil: 4041 8318,
E-mail: hapr@ruc.dk

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links