Kortsvindel bekymrer transportbranchen

Report this content

Misbrug af brændstofkort er en daglig bekymring hos mange af transportbranchens beslutningstagere – og det bliver værre i fremtiden, svarer mere end hver anden i en rundspørge, som Shell og ITD står bag.

Det er ikke kun den almindelige forbruger, som gør klogt i passe godt på sit kreditkort. Også i transporterhvervet har kriminelle kastet interesseren over de dieselkort, som chaufførerne er udstyret med. Det viser en rundspørge, som brancheorganisationen ITD og Shell har lavet blandt beslutningstagere i store og små transportvirksomheder.

I rundspørgen svarer 41 pct., at de har en reel, daglig bekymring omkring misbrug af virksomhedens dieselkort. Og over halvdelen (58 pct.) oplever, at der er dele af Europa, hvor risikoen for kortmisbrug er særlig stor – specielt i Øst- og Sydeuropa.

”Der er en udbredt bekymring for, at chaufførernes dieselkort skal blive misbrugt og truslen opleves af mange som nærværende. Men heldigvis er bekymringen på nuværende tidspunkt større end det reelle omfang af kortsvindel og -tyveri, som sker derude. Faktisk er det ’kun’ 18 pct. af de, vi har talt med, der har mærket svindel på egen ’krop’,” siger Line Edlefsen, marketing manager i Shell.

Der findes ikke præcise tal for, hvor meget kortsvindel og -tyveri koster de danske transportører. På tværs af alle olieselskaber i Danmark, anslår Shell, at der årligt indrapporteres et tab på 10-12 millioner kr. Hertil kommer svindel, som enten ikke bliver opdaget eller indrapporteret.

Voksende problem

I rundspørgen forudser halvdelen af de adspurgte, at kortmisbrug og -tyveri er et problem, som vokser i fremtiden. Det billede bekræftes af Shells globale anti-fraud enhed, som dagligt overvåger millioner af transaktioner på Shells brændstofkort. Her viser udviklingen også, at den største trussel fortsat kommer fra tyveri af dieselkort. Tæt fulgt af kortkopiering, som er en svindelform, der vokser i Norden og i resten af Europa.

”I takt med, at vi forbedrer sikkerhedssystemerne bag vores dieselkort, udvikler de kriminelle nye metoder. Det ser vi med kortkopiering, hvor man med små automater, der kan købes på nettet, kopierer magnetstrimlen på et kort og lægger det tilbage i chaufførens lomme eller i bilen, uden at nogen opdager det,” forklarer Line Edlefsen.

Forbedret forebyggelse

I ITDs og Shells rundspørge har 91 pct. af deltagervirksomhederne indført regler for, hvordan chaufførerne skal opbevare dieselkort og ikke mindst PIN-koder. F.eks., om ikke at skrive koden bag på kortet eller opbevare kode og kort sammen.

Men når det kommer til at supplere regler med tekniske løsninger, som forebygger og opdager svindel hurtigt, er tallene betragteligt lavere. Således har under halvdelen af de adspurgte i dag systemer, der overvåger påfyldninger og indkøb. Kun 37 pct. har alarmsystemer, der slår ud ved mistænkelige transaktioner på et dieselkort.

”Der findes i dag kortløsninger, der supplerer sund fornuft med avanceret teknologi. Et eksempel på det er den realtime detection, som vi har indbygget i vores kortløsning, hvor vi scanner og fanger mistænkelige transaktioner få sekunder efter de sker. På den måde kan kunderne lynhurtigt få besked, hvis der foregår noget usædvanligt,” forklarer Line Edlefsen.

Rundspørgen viser da også, at store såvel som små transportører forventer, at olieselskaberne sikrer deres brændstofkort godt. Over halvdelen af de adspurgte svarer, at det har afgørende betydning for deres valg af brændstof- og kortleverandør, at betalingsløsningen tilbyder effektive redskaber til at opdage og forebygge misbrug.

Det er analysevirksomheden Userneeds, der på vegne af Shell og ITD har lavet rundspørgen blandt beslutningstagere i transportbranchen. I alt deltager 67 personer med ansvar for daglig drift, flåde eller økonomi i undersøgelsen.

Abonnér på nyheder fra Shell på www.mynewsdesk.com/dk/shell

Yderligere information

Kontakt venligst, Line Edlefsen, marketing manager i Dansk Shell, Mobil: 4057 1594, E-mail: line.edlefsen@shell.com.

OM SHELL

Shell beskæftiger cirka 450 medarbejdere i Danmark fordelt på hovedkontoret i Ørestad og raffinaderiet i Fredericia. Hertil kommer godt 2.500 ansatte på Shells servicestationer.

Shells raffinaderi i Fredericia er et af to raffinaderier i Danmark. Her omdannes råolien fra Shells aktiviteter i den danske del af Nordsøen til flydende gas, jetbrændstof, benzin, diesel, petroleum og fyringsolie.

Der er 306 Shell servicestationer i Danmark. Heraf 63 Shell/7-Eleven, 111 selskabsejede, 70 ubemandede Shell Express stationer og 62 forhandlerejede stationer under navne som Shell eller Select. Dertil kommer 14 CRT-anlæg til lastbiler, busser og anden tung transport. Shell tilbyder en bred vifte af brændstoffer - fra 99 oktan Shell V-Power over Shell FuelSave Blyfri 95, Shell 92 oktan til Shell FuelSave Diesel.

På verdensplan beskæftiger Shell cirka 87.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel samt udvikling af biobrændsel og flydende naturgas. I alt har Shell 44.000 servicestationer i verden og producerer hver dag 3,3 mio. tønder olie og gas. Læs mere på www.shell.com.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Citater

”I takt med, at vi forbedrer sikkerhedssystemerne bag vores dieselkort, udvikler de kriminelle nye metoder.
Line Edlefsen, marketing manager, Dansk Shell
”Der er en udbredt bekymring for, at chaufførernes dieselkort skal blive misbrugt og truslen opleves af mange som nærværende.
Line Edlefsen, marketing manager, Dansk Shell