TNT Airways ersätter alla flightdokument med iPads

Efter den belgiska luftfartmyndighetens beslut om att godkänna elektroniska dokument som ersättning för pappershandlingar är TNT Airways det första kommersiella flygbolaget att införa Ipads för all dokumentation för besättningen.

Efter den belgiska luftfartmyndighetens beslut om att godkänna elektroniska dokument som ersättning för pappershandlingar är TNT Airways det första kommersiella flygbolaget att införa Ipads för all dokumentation för besättningen.

Godkännandet beviljades efter en framgångsrik testperiod på 6 månader. Den belgiska luftfartsmyndigheten kontrollerade att alla säkerthetskrav och villkor uppfylldes. MDM:s mjukvara (Mobile Device Management) säkerställer att företagets policy om säkerhet, innehåll  och data efterlevs.

Varje iPad ersätter 50 kg av pappersmanualer och böcker som besättningen har på varje flygning. iPad förenklar även distributionen av uppdateringar då de nu skickas ut elektroniskt oavsett vart i världen besättningen befinner sig. Alla TNT Airways 247 piloter har nu en iPad och flygplanens cockpits har modifierats och användning tillåts nu i alla faser av en flygning, inklusive start och landning.

TNT kommer ta bort all pappersdokumentation fr.o.m den första januari 2015. Då kommer TNT piloterna ha all information elektroniskt. Detta innebär allt från manualer till kartor och navigeringsinformation.

“TNT Airways är det första kommersiella flygbolaget i Europa som får tillstånd att införa papperslösa cockpits. Detta vittnar om TNT:s engagemang för innovation och säkerhet, säger Martin Sodergard, Managing Director Network Operations, TNT.”

Ytterligare information

Stephen Naylor, VD TNT Sverige AB. E-post:stephen.naylor@tnt.se

Om TNT Airways

TNT Airways är basen i TNT’s flygnät. Den huvudsakliga verksamheten är att ge TNT ett säkert, pålitligt och kostnadseffektivt fraktflygnätverk som varje natt flyger till TNT flygplatser i  världen och framförallt i Europa. TNT Airways kan också erbjuda sina tjänster till tredje part för planerade och oplanerade flygfraktstjänster.TNT Airways flotta består av flygplansmodellerna B747, B777, B737 och BAe146, som bildar en perfekt mix av stora, medelstora och små flygplan för att uppfylla alla TNT kunders olika krav.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links