​Sparbankernas Forskningsstiftelse beviljade 89 000 euro i stipendier

Report this content

Sparbankernas Forskningsstiftelse har igen beviljat stipendier till universitetens forskare och forskningsprojekt. Stipendierna ökade med 6 500 euro sedan i fjol.

I år fick 18 enskilda forskare från sex olika universitet ett forskningsstipendium. Vid beviljandet av stipendier betonades forskning kring ansvarsfullhet och sparande.

- När vi beviljar stipendier betonar vi sparande och placerande samt forskning i anslutning till finansbranschen alltid när det är möjligt, berättar Eeva Karisto som är ombud för Forskningsstiftelsen.

Sparbankernas Forskningsstiftelse är en allmännyttig stiftelse som grundades år 1968 uttryckligen för att stöda vetenskaplig forskning. Stiftelsens stipendier kommer från avkastningen på stiftelsens egendom.

- Över en längre tid har beloppet av de stipendier som vi beviljat legat på båda sidor om 100 000 euro beroende på hur placeringarna har avkastat. Administrationskostnaderna är små och stiftelsens syfte är inte att bara öka sin förmögenhet. Vi delar ut allt vi kan. Vi är ändå nöjda att vi under ekonomiskt besvärliga tider har kunnat öka vårt stipendiebelopp, säger Karisto.

Sparbankernas Forskningsstiftelse stöder ekonomisk, samhällelig och juridisk forskning och publikationsverksamhet kring penningmarknaden, efterfrågan på banktjänster, boende, sparande och placerande genom att årligen dela ut olika stipendier och forskningsanslag. Dessutom värnar Sparbankernas Forskningsstiftelse om sparbanksverksamhetens historia bland annat genom att driva Sparbanksmuseet som verkar i anslutning till stadsmuseet i Tavastehus.

Mera information lämnas av Sparbankernas Forskningsstiftelses ombud Eeva Karisto, tfn 050 464 8076, eeva.karisto@saastopankki.fi

Abonner

Multimedia

Multimedia