Stor risiko for konkurs i 4.500 danske virksomheder

Dansk erhvervsliv er ved at blive indhentet af de dårligere økonomiske konjunkturer. D&B har risikovurderet en stor del af de danske virksomheder og resultatet er alarmerende.

“Vi kan se, at der er en høj risiko for, at tusindvis af virksomheder enten går i betalingsstandsning eller konkurs inden for de kommende 12 måneder. Det vil uden tvivl få følgevirkninger for disse virksomheders leverandører, der dermed risikerer at miste eventuelle tilgodehavender,” siger business development manager Niels Hansen fra D&B.

Og der er grund til at tage oplysningerne alvorlige, for de bygger på en statistisk model, som D&B har udarbejdet i samarbejde med en række førende internationale statistikere. Modellen er baseret på en lang række betydningsfulde faktorer, der alle statistisk set har vist sig at være betydende for, om en virksomhed overlever eller ej. Det er regnskabsoplysninger, branchetal, geografiske og demografiske oplysninger mv.

BRUGBAR FREMTIDSMODEL
D&B har tildelt de danske virksomheder en score mellem 1 og 100. Jo højere score en virksomhed får, jo bedre. Alt i alt har D&B tildelt en score til 447.000 danske virksomheder og de er jævnt fordelt over hele skalaen, så der er knapt 4.500 virksomheder for hver score.

”Scoremodellen er utrolig præcis og fanger eksempelvis knapt én ud af tre af alle konkurser og øvrige insolvenshændelser over de næste 12 måneder alene blandt de virksomheder, der har score 5 eller derunder, hvilket gælder for omkring 22.000 virksomheder. Det er et meget tilfredsstillende resultat, når man husker på, at modellen siger noget om nogle sandsynlige scenarier i fremtiden. Derfor er det i høj grad et brugbart resultat,” siger Niels Hansen.

For de 4.500 virksomheder, der har opnået scoren 1, er der ifølge modellen hele 23% risiko for, at de går konkurs inden for de kommende 12 måneder.

INGEN GÅR FRI
Som noget helt ekstraordinært er det også muligt at finde ud af, hvordan vinden blæser for enkeltmandsvirksomhederne på trods af, at de ikke offentliggør deres regnskabsoplysninger. Her har D&B udarbejdet en variant af scoremodellen, der netop tager højde for de manglende regnskabsoplysninger.

“Størstedelen af virksomhederne herhjemme er enkeltmandsvirksomheder, hvor det set udefra er sværere at vurdere, hvordan de klarer sig. Her kommer modellen til sin ret, da den giver et risikobillede af selv den mindste enkeltmandsvirksomhed,” siger D&B’s ekspert.

Niels Hansen anbefaler, at virksomheder som minimum tjekker risikoen ved nye kunder, og ideelt set også for de mest kritiske eksisterende kunder, samarbejdspartnere og leverandører. Risikoprofilen kan nemlig ændre sig over tid for virksomhederne.

“Scoren er god til at forøge bremselængden overfor de kunder, som er i risiko for at blive insolvente eller gå konkurs. Specielt i en tid som nu, hvor konkurserne er steget i de seneste måneder, bør virksomhederne være opmærksomme på, om de kan reducere risici på kunderne ved at ændre på kredit- og betalingsbetingelserne eller ved at helt at skille sig af med de mest risikable kunder mens tid er,” siger Niels Hansen.

D&B’s ekspert fastslår, at virksomhederne også kan bruge risikovurderingen positivt ved at være opmærksom på de kunder, der over tid har vokset sig fra den grimme ælling til den smukke svane. Bedre kreditvilkår kan medføre et øget salg og er således også en vigtig konkurrenceparameter i dag.

Dokumenter og links