Delårsrapport Januar-September 2002

Report this content

Delårsrapport, januari-september 2002 Tredje kvartal i korthed · Omsætningen i nimånedersperioden udgjorde 48 235 (38 623) MSEK, en stigning på 24,9%. For sammenlig-nelige enheder faldt omsætningen i perioden med 3,0% og i tredje kvartal med 1,9%. · Resultat før afskrivninger og omkostninger til flyleasing (EBITDAR) udgjorde i perioden januar-september 5 962 (3 290) MSEK. Tredje kvartal blev EBITDAR 2 130 (882) MSEK. · Resultat før realisationsgevinster udgjorde for årets ni første måneder -118 (-202) MSEK. Resultatet for tredje kvartal var 15 (-421) MSEK. · Resultat før skat udgjorde 233 (7) MSEK, heraf -377 (- 350) MSEK i Scandinavian Airlines. · Resultat før skat er positivt påvirket af de erhvervede selskaber Braathens og Spanair med 658 MSEK. · CFROI for tolvmånedersperioden oktober 2001-september 2002 blev 13% (13%). Koncernens krav til forrentning er 20% og dermed er resultatniveauet langt fra det som kræves for at møde det fastlagte krav. · Resultat pr. aktie i perioden januar-september blev for SAS koncernen 0,93 (-0,42) SEK og egenkapitalen pr. aktie udgjorde till 93,70 (103,50) SEK. · Rammerne for SAS koncernens strukturelle aktiviteter øges fra 4 000 MSEK til 6 400 MSEK med forventet fuld effekt i 2005. · På grund af en fortsat svag konjunktur med øget pres på yield og indtægter i tredje kvartal, som vurderes at fortsætte i fjerde kvartal, forventer SAS koncernen for hele 2002 et negativt resultat før skat (EBT) eksklusive omstruktureringsomkostninger og realisationsgevinster. Realisationsgevinsterne i 2002 inklusive omkostninger til ind- og udfasninger af fly vil udgøre mindst 250 MSEK og omstruktureringsomkostningerne cirka 600 MSEK. Informationer Regnskabskommuniké 2002 12. februar 2003 Årsregnskab 2002 og Miljøregnskab marts 2003 Alla rapporter findes på engelsk, dansk, norsk, svensk og kan rekvireres fra SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00, fax +46 8 797 15 15. De findes også tilgængelige og kan bestilles på internet: www.sas.se SAS koncernens månedlige trafik- og produktionsstatistik udkommer den 6. arbejdsdag i hver måned. Investor Relations SAS koncernen: Sture Stølen +46 8 79714 51 e-mail: investor.relations@sas.se SAS AB (publ) org nr. 556606-8499 SE-195 87 Stockholm Telefon +46 8 797 00 00 www.sas.dk ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00020/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00020/wkr0002.pdf The full report

Abonner

Dokumenter og links