Forslag om en fælles SAS-aktie, SAS AB

Forslag om en fælles SAS-aktie, SAS AB Siden 1999 har SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB ("Moderselskaberne") ved deres bestyrelsesformænd ført en diskussion med de tre skandinaviske stater som ejere i SAS om behovet for at forandre SAS juridiske struktur med det mål at skabe en fælles SAS-aktie. Som følge af disse diskussioner og gennemførte undersøgelser af aspekterne ved en fælles aktie har SAS til hensigt at tilbyde aktieejerne i Moderselskaberne at bytte deres aktier til samme antal nyemmiterede aktier i SAS AB, et nydannet holdingselskab for den skandinaviske SAS- koncern med sæde i Stockholm. Det påtænkte bytteforhold 1:1 baseres på detaljerede analyser af historiske forskelle i markedsværdien mellem Moderselskaberne samt de fundamentale værdiforskelle mellem Moderselskaberne, hvor de nuværende forskelle i likvide aktiver samt forskelle i forventede fremtidige skattebetalinger er taget i betragtning. Det tænkte bytteforhold støttes af udtalelser fra UBS Warburg og Morgan Stanley Dean Witter, hvilket er sket på foranledning af bestyrelserne i Moderselskaberne. På denne baggrund har regeringerne i Danmark, Norge og Sverige i dag fremlagt forslag om skabelsen af en fælles SAS-aktie. Den danske, norske og svenske stat ejer 50% af aktierne i respektive Moderselskaber. Den foreslåede ændring af aktiestrukturen vil ikke betyde nogen ændring i staternes samlede ejerskab i SAS. Indførelsen af en fælles aktie vil ikke påvirke den operative virksomhed inden for SAS, da denne fortsat hovedsagligt vil blive drevet inden for SAS Konsortiet. Hensigten er at notere den fælles SAS-aktie på Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbörsen. Jan Stenberg, administrerende direktør for SAS' kommentar: "Det er meget positivt for SAS og dets aktieejere at regeringerne nu har stillet forslag som støtter indførelsen af en fælles SAS-aktie. En aktie forventes at øge likviditeten i aktien og synligheden i kapitalmarkedet, øge mulighederne for at deltage i strukturforretninger, forbedre forudsætningerne for at indføre incitamentsprogrammer samt muliggøre en mere effektiv beslutningsstruktur. Sammenlagt øger dette SAS' konkurrencedygtighed og fremtidige ekspansionsmuligheder". Tilbuddet til samtlige aktieejere i Moderselskaberne med henblik på indførelsen af en fælles SAS-aktie forventes at kunne afgives af SAS AB den 8. maj 2001, i tilslutning til offentliggørelsen af SAS regnskabskommunike for første kvartal 2001.04.19 ArosMaizels er rådgivere for SAS i forbindelse med indførelsen af en fælles aktie. For yderligere information kontakt venligst: Jan Stenberg, administrerende direktør +46 8 797 1361 Gunnar Reitan, viceadministrerende direktør og finansdirektør +46 8 797 2844 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/20/20010420BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/20/20010420BIT00320/bit0001.pdf

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links