Granskningsgruppens rapport klar

Granskningsgruppens rapport klar Den uafhængige gruppe som har undersøgt bestyrelsens rolle i SAS/Maersk sagen afleverede sin rapport til SAS' bestyrelse søndag den 16. september. Gruppen har undersøgt om bestyrelsen og dens enkelte medlemmer har · fået rettidig, relevant og tilstrækkelig information om samarbejdsaftalen SAS/Maersk · baseret på denne information selvstændigt forsøgt at skaffe sig indsigt i samarbejdets nærmere indhold · handlet adækvat i forhold til den information, som de havde eller have burde skaffet sig om SAS/Maersk samarbejdet Granskningsgruppen har sammenfattende foretaget følgende bedømmelser. Gruppens medlemmer er enige i konklusionerne. · Bestyrelsen har ikke på nogen måde været underrettet om at SAS og Maersk forhandlede om en hemmelig, sideløbende aftale sammen med den officielle aftale og heller ikke om, at en sådan aftale senere er blevet indgået. Den information som bestyrelsen faktisk fik frem til EU- Kommissionens kontrolbesøg i juni 2000 gav efter gruppens opfattelse ikke bestyrelsen anledning til at regne med, at der var blevet indgået en ulovlig aftale. Informationen gav heller ikke bestyrelsesmedlemmerne årsag til at skaffe sig yderligere indsigt i samarbejdets nærmere indhold. · Efter kontrolbesøget og frem til EU's anklageskrift "Statement of Objections" i februar 2001 fik bestyrelsen ikke rettidig, relevant og tilstrækkelig information om anklagernes indhold. Selv når dette tages i betragtning retter gruppen kritik mod bestyrelsen for manglende aktivitet efter kontrolbesøget, uanset at overtrædelserne af konkurrencereglerne ikke kunne gøres ugjort . · Bestyrelsen kritiseres for at SAS/Maersk sagen ikke blev nævnt i SAS årsregnskab for virksomhedsåret 2000. · Endvidere mener gruppen, at det er diskutabelt, at bestyrelsen på sit møde 7-8. august uden nærmere undersøgelse besluttede at EU's beslutning af juli 2001 om en bøde på 39,375 millioner euro (cirka 360 millioner svenske kroner) ikke skulle ankes. Den 8. august 2001 besluttede bestyrelsen i SAS AB at der skulle gennemføres en uafhængig undersøgelse af bestyrelsens rolle i SAS/Maersk sagen. Den 15. august besluttede bestyrelsen, at undersøgelsen skulle gennemføres af advokat Jørgen B. Elmer (Danmark) , advokat Gudmund Knudsen (Norge) og justitsråd Johan Munck (Sverige). Johan Munck har i egenskab af den äldste blandt undersøgerne fungeret som gruppens formand. Sekretærer i undersøgelsen har været civiløkonom Ragnar Boman og professor Rolf Skog. Gruppens undersøgelsesrapport findes tilgængelig i sin helhed sammen med en sammenfatning på svensk, dansk, norsk og engelsk på http://www.scandinavian.net/news Granskningsgruppen vil være tilgængelig for spørgsmål fra medier mandag den 17. september klokken 14.00 på SAS hovedkontor, Frösundaviks Allé 1, Solna. BESTYRELSEN I SAS AB ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/17/20010916BIT00050/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/17/20010916BIT00050/bit0002.pdf

Om os

SAS, Skandinaviens førende flyselskab, flyver hvert år over 30 millioner rejsende til, fra og mellem Skandinavien. SAS' tre knudepunkter – København, Oslo og Stockholm – med 125 destinationer i Europa, USA og Asien. SAS er en af grundlæggerne af Star Alliance™ og her tilbydes over 19.000 daglige afgange til 1.300 destinationer verden over.

Abonner

Dokumenter og links