Hovedpunkter i regnskabet pr. 31. marts 2000

HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. MARTS 2000 * SAS Gruppens resultat før skat var -297 (-11) MSEK. * Resultatet eksklusive realisationsgevinster blev -310 (-398) MSEK. * Passagertrafikken (RPK) steg 5,9%. Trafikken på Business Class steg 5%. * Øgede brændstofudgifter påvirker resultatet negativt med 386 MSEK sammenlignet med året før. * Resultat pr. aktie blev for SAS Danmark A/S -1,16 (-0,02) SEK, SAS Norge ASA -1,40 (0,22) SEK samt SAS Sverige AB -1,55 (-0,10) SEK. * Resultaterne efter skat i SAS moderselskaber udgjorde: SAS Danmark A/S -48 (-1) MDKK SAS Norge ASA -63 (10) MNOK SAS Sverige AB -109 (-7) MSEK * Resultat før skat, eksklusive realisationsgevinster, vurderes at blive ca. 1 000 MSEK for hele 2000. Derudover vurderes realisationsgevinster fra salg af aktier og flytrans- aktioner at ville udgøre ca. 1 700 MSEK. Delårsregnskabet er ikke revideret. Hele rapporten er tilgængelig på www.scandinavian.net VIGTIGE BEGIVENHEDER I FØRSTE KVARTAL JANUAR * SAS lancerede WAP-tjeneste til bookning af billetter og oplysninger via mobiltelefon. * SAS blev valgt til bedste indenrigsflyselskab i Norge og fik "Grand Travel Award". * SAS EuroBonus fik for fjerde år i træk udmærkelsen "The Freddie Award". FEBRUAR * SAS vedtog køb af 12 Airbus A321 samt optioner til en værdi af i alt 4,5 milliarder SEK. Planen, som imødekommer høje krav til lavt brændstofforbrug og støjniveau, øger SAS transportkapacitet til/fra flere store byer i Europa og mellem de tre skandinaviske hovedstæder. MARTS * SAS Cargo, Lufthansa Cargo og Singapore Airlines styrkede deres planer om samarbejde på flyfragt området. * SAS, British Midland og Lufthansa indgik en Joint Venture aftale med henblik på trafik på Europa til/fra London Heathrow og Manchester. * Star Alliance blev udvidet med yderligere to medlemmer, Singapore Airlines og Austrian Airlines Group. * SAS indgik aftale med Sabre, som er førende i verden på avancerede IT- løsninger inden for rejse- og transportindustrien, om øget distribution af SAS produkter og tjenester. VIGTIGE BEGIVENHEDER EFTER 31. MARTS 2000 * Medlemmerne af Star Alliance meddelte, at man havde til hensigt at etablere flyindustriens første kundestyrede internetbaserede markedsplads for business-to-business handel. * SAS begyndte som det første flyselskab i Europa at kommunikere interaktivt med kunderne via Digital-TV. SAS GRUPPEN RESULTAT I SAMMENDRAG JAN-MAR APR-MAR (MSEK) 2000 1999 1999-00 1998-99 Omsætning 10 305 9 705 42 662 41 182 Personaleomkostninger -3 570 -3 486 -14 228 -13 506 Øvrige driftsomkostninger -6 680 -6 150 -25 858 -24 349 Driftsresultat før afskrivninger 55 69 2 576 3 327 Afskrivninger -439 -457 -1 934 -2 046 Resultatandele i associerede 65 41 34 5 selskaber Resultat ved salg af aktier i datter- og associerede selskaber- 150 133 151 Resultat ved salg af fly og bygninger 13 16 728 733 Driftsresultat -306 -181 1 537 2 170 Resultat fra øvrige aktier og - 221 196 222 andele Finansnetto 9 -51 -173 -165 Resultat før skat -297 -11 1 560 2 227 BALANCE I SAMMENDRAG MARTS DECEMBER MARTS (MSEK) 2000 1999 1999 Fly og reservedele 11 935 11 302 12 201 Øvrige ikke rentebærende aktiver 19 473 19 601 20 042 Rentebærende aktiver (ekskl. likvide midler) 3 604 3 356 2 125 Likvide midler 5 885 8 368 5 706 Aktiver 40 897 42 627 40 074 Egenkapital 16 637 17 061 16 016 Minoritetsinteresser 20 25 20 Driftslån 755 772 810 Øvrig rentebærende gæld 11 056 11 626 11 648 Driftsgæld 12 429 13 143 11 580 Egenkapital og gæld 40 897 42 627 40 074 Egenkapital 1. januar 2000 17 061 Ændring af omregningsdifference -77 Resultat 2000 -347 31. marts 2000 16 637 PENGESTRØMSOPGØRELSE JANUAR - MARTS APRIL - MARTS (MSEK) 2000 1999 1999-00 1998-99 Resultat før skat -297 -11 1 560 2 227 Afskrivninger 439 457 1 934 2 046 Resultat ved salg af anlægsaktiver -13 -387 -1 057 -1 106 Justering for poster der ikke indgår i -137 -87 -364 -160 pengestrømsopgørelsen m.m. Cash flow fra virksomheden -8 -28 2 073 3 007 Ændring i driftskapital -185 -719 236 97 Nettofinansiering fra virksomheden -193 -747 2 309 3 104 Investeringer inkl. forskud til -1 283 -1 464 -5 689 -6 498 flyleverandører Salg af anlægsaktiver m.m. 603 584 6 455 2 177 Udbytte til moderselskaber -770 -957 -770 -2 098 Finansieringsover-/underskud -1 643 -2 584 2 305 -3 315 Ekstern finansiering, netto -840 244 -2 126 -69 Ændring i de likvide midler ifølge -2 483 -2 340 179 -3 384 balancen NØGLETAL Finansielle nøgletal (baseret på det 31. MAR 31. DEC 31. MAR officielle regnskab) 2000 1999 1999 Forrentning af investeret kapital, (12 8% 9% 11% mdr. rullende) Forrentning af egenkapital*, (12 mdr. 6% 8% 10% rullende) Soliditet 41% 41% 41% Nettogæld, MSEK 2 322 674 4 627 Gældsætningsgrad ** 0,14 0,04 0,29 Rentedækningsgrad, (12 mdr. rullende) 3,5 3,7 3,8 Markedsværdibaserede nøgletal (baseret på markedsjusteret investeret kapital) *** CFROI, (12 mdr. rullende) 14% 14% 18% ROCE, markedsbaseret, (12 mdr. rullende) 8% 9% 15% * Efter beregnet skat ** Gældsætningsgraden beregnet som rentebærende gæld reduceret med rentebærende aktiver i relation til egenkapital og minoritetsinteresser *** Markedsværdien af flyflåden samt nuværdien af operationelle leasingkontrakter indgår i markedsjusteret investeret kapital ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00990/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00990/bit0002.pdf

Om os

SAS, Skandinaviens førende flyselskab, flyver hvert år over 30 millioner rejsende til, fra og mellem Skandinavien. SAS' tre knudepunkter – København, Oslo og Stockholm – med 125 destinationer i Europa, USA og Asien. SAS er en af grundlæggerne af Star Alliance™ og her tilbydes over 19.000 daglige afgange til 1.300 destinationer verden over.

Abonner

Dokumenter og links