Ny struktur og koncernledelse i SAS-koncernen

Ny struktur og koncernledelse i SAS-koncernen SAS bestyrelse har i dag truffet beslutning om en ny koncernstruktur og er blevet enige om at indføre en ny styre- og ledelsesmodel i SAS koncernen. Den ny organisation er en naturlig konsekvens af de forandringer, som er blevet gennemført, og hvis formål det er at opnå resultatforbedringer ved bedre at varetage de forretningsmuligheder, som indeholdes i respektive enhed, samt på en mere effektiv måde at lade fælles ressourcer komme hele koncernen til gode. Den koncernstruktur som blev indført i maj 2001, en integreret flyselskabskoncern opbygget omkring SAS Airline, er blevet modificeret i takt med erhvervelsen af aktiemajoriteten i flyselskaberne Braathens og Spanair. Gennem disse erhvervelser øgedes koncernens omsætning fra ca. 50 milliarder svenske kroner til 60-65 milliarder svenske kroner. Ved årsskiftet 2001/2002 blev virksomhedsstrukturen justeret, og en koncern med luftfarts-selskab og dertil relateret virksomhed blev skabt. Denne udvikling bliver fuldført med dagens bestyrelsesbeslutning om at frigøre og oprette separate forretningsenheder af Scandinavian Ground Services, Scandinavian Technical Services og World Sales med respektive 7300, 3800 og 3500 medarbejdere. Enhederne, som tidligere var integrerede dele af SAS Airline, vil sammen med SAS Cargo danne et nyt forretningsområde, Airline Support. SAS koncernen vil dermed blive drevet indenfor rammerne af områderne SAS Airline, Subsidiary & Affiliated Airlines, Airline Support, Airline Related Businesses og Hotels. Den nye koncernledelse vil bestå af fem personer med følgende ansvarsområder: * President & CEO, SAS Group * Subsidiary & Affiliated Airlines og Hotels * Airline Support og Airline Related Businesses * Chief Financial Officer (CFO) * Corporate Administration & Support - Vi skal i højere grad udnytte koncernens stordriftsfordele og få en mere tydelig rollefordeling mellem flyselskaberne i koncernen. Vi skal også blive bedre til at udvikle øvrige relaterede virksomheder, siger SAS koncernchef Jørgen Lindegaard. - For SAS Airlines del betyder forandringen yderligere et skridt på vejen i det målrettede forandringsarbejde, som er blevet drevet af Marie Ehrling. Med dette skabes en ny struktur, som både betyder nye forretningsmuligheder for serviceenhederne og åbner nye muligheder for øvrige koncernselskaber. Samtidig med den organisationsforandring der nu gennemføres i SAS Koncernen, har SAS vice koncernchef og nuværende chef for SAS Airline, Marie Ehrling, efter eget valg besluttet at forlade SAS. - SAS Airline går nu ind i en helt ny fase. Opdelingen af virksomheden i fire dele er en strukturel forandring, som jeg har arbejdet for i flere år. Det er min overbevisning, at dette er den rette vej for SAS Airline. En vigtig milepæl i SAS Airlines udvikling er dermed nået. Min nuværende stilling afvikles, og for mig personligt er tidspunktet egnet til at søge nye udfordringer udenfor SAS. Jeg har fortsat en stærk tro på, at SAS Airline vil klare sig ud af den krise, som opstod i efteråret 2001. Et langsigtet forandringsarbejde er i gang på alle områder i luftfartsselskabet; trafiksystem, produkt- og priskoncept, distribution og styring. Grunden er lagt for den modernisering, som kræves for at skabe et konkurrencedygtigt SAS Airline, siger Marie Ehrling. Jørgen Lindegaard, koncernchef og administrerende direktør i SAS: - Marie Ehrling har gjort et fantastisk arbejde i SAS koncernen i mange år. Hun har arbejdet målrettet for at udvikle SAS Airline, og det er hendes fortjeneste, at det igangværende forandringsarbejde er blevet drevet hurtigt og effektivt. Hun har dermed lagt grunden til en lønsom og konkurrencedygtig virksomhed i SAS Airline. Marie har været en stor styrke for SAS. Jeg respekterer, men beklager dybt hendes beslutning om at forlade SAS. Den nye organisation træder i kraft den 1. juli 2002. Med venlig hilsen SAS Airlines Informationsafdelingen ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/14/20020514BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/14/20020514BIT00970/wkr0002.pdf

Om os

SAS, Skandinaviens førende flyselskab, flyver hvert år over 30 millioner rejsende til, fra og mellem Skandinavien. SAS' tre knudepunkter – København, Oslo og Stockholm – med 125 destinationer i Europa, USA og Asien. SAS er en af grundlæggerne af Star Alliance™ og her tilbydes over 19.000 daglige afgange til 1.300 destinationer verden over.

Abonner

Dokumenter og links