SAS delårsrapport jan-sep 2000

Januar - September 2000 * SAS Gruppens resultat før skat var 1 060 (601) MSEK. Resultatet for tredje kvartal blev 328 (105) MSEK. * Resultat eksklusive realisationsgevinster var for nimåneders perioden 780 (-9) MSEK og for tredje kvartal 337 (-72) MSEK. * Passagertrafikken (RPK) steg 7,6%. Trafikken på Business Class steg 7,0%. * Øgede brændstofomkostninger påvirkede resultatet negativt med 1 091 MSEK sammenlignet med foregående år. Virksomhedsforbedringsprogrammet fortsætter efter planen, og dermed er enhedsomkostningen reduceret med 3,2%, eksklusive stigningen i brændstofomkostningerne. * Cash flow fra virksomheden var 1 728 (1 149) MSEK. * Resultatet pr. aktie blev for SAS Danmark A/S 4,93 (3,20) SEK, SAS Norge ASA 4,67 (2,98) SEK samt SAS Sverige AB 4,95 (3,19) SEK. Resultaterne efter skat i SAS moderselskaber udgjorde: SAS Danmark A/S 206(126)MDKK SAS Norge ASA 213(132)MNOK SAS Sverige AB 349(225)MSEK * Bestyrelsen fastholder tidligere prognose for hele 2000 for resultat før skat, eksklusive realisationsgevinster, på cirka 1 000 MSEK. Delårsregnskabet er ikke revideret. Hele rapporten er tilgængelig på www.scandinavian.net VIKTIGE BEGIVENHEDER I DE SENESTE KVARTALER FØRSTE KVARTAL 2000 * SAS lancerede WAP-tjeneste til bookning af billetter og oplysninger via mobiltelefon. * SAS blev valgt til bedste indenrigsflyselskab i Norge og fik "Grand Travel Award". * SAS EuroBonus fik for fjerde år i træk udmærkelsen "The Freddie Award". * SAS vedtog køb af 12 Airbus A321 samt optioner for i alt 4,5 milliarder SEK. Flyene, som imødekommer høje krav om lavt brændstofforbrug og støjniveau, øger SAS transportkapacitet til/fra flere store byer i Europa og mellem de tre skandinaviske hovedstæder. * SAS Cargo, Lufthansa Cargo og Singapore Airlines styrkede deres planer om samarbejde på luftfragtområdet. * SAS, British Midland og Lufthansa indgik en Joint Venture aftale med henblik på trafik på Europa til/fra London Heathrow og Manchester. TM * Star Alliance blev udvidet med yderligere to medlemmer, Singapore Airlines og Austrian Airlines Group. * SAS indgik aftale med Sabre, som er førende i verden på avancerede IT- løsninger inden for rejse- og transportindustrien, om øget distribution af SAS produkter og tjenester. ANDET KVARTAL 2000 * SAS testede Digital-TV i interaktiv kommunikation med kunder. * British Midland og Mexicana Airlines blev nye medlemmer i Star TM Alliance . * SAS lancerede information om flytider via SMS. * SAS International Hotels (SIH) solgte ejendommen Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo. TREDJE KVARTAL 2000 * SAS etablerede i samarbejde med tolv andre flyselskaber flyindustriens største internetbaserede markedsplads for business-to-business handel, Aeroxchange. TM * Medlemmerne i Star Alliance lancerede StarNet, en sofistikeret IT- løsning, som forbinder de 15 flyselskabers datasystemer med hinanden, hvilket er gunstigt for integrationen af trafiksystemerne. * SIH indgik en aftale om at drive Malmaison-hotellerne samt overtog varemærket Malmaison sammen med sin partner. BEGIVENHEDER EFTER 30. SEPTEMBER 2000 * SAS, Amadeus og Netcom lancerede en ny internetbaseret markedsplads for rejser med målsætningen at indtage en førende position i Skandinavien. * SIH solgte i oktober hotelejendommen Radisson SAS Düsseldorf Hotel for 300 MSEK, hvilket svarer til den bogførte værdi. Hotellet drives videre på basis af en langsigtet managementaftale. * SAS ekspanderer internationalt med vinterens trafikprogram. * De tre skandinaviske regeringer har i fællesskab givet udtryk for deres intention om at omdanne SAS aktiestruktur til en aktie i et holdingselskab. SAS GRUPPEN RESULTAT I SAMMENDRAG JULI-SEPTEMBERJANUAR-SEPTEMBEROKTOBER-SEPTEMBER (MSEK) 2000 1999 2000 19991999-001998-99 Omsætning 11 10 33 367 30 44 445 41 263 019 984 893 Personaleomkostninger -3 -3 -10 -10 -14 -14 536 445 744 642 246 237 Øvrige -6 -6 -20 -18 -26 -25 driftsomkostninger 710 044 367 819 876 322 Driftsresultat før 1 017 530 2 256 1 523 3 323 2 334 afskrivninger Afskrivninger -481 -520 -1 355 -1 -1 840 -2 467 004 Resultatandele i -9 14 74 102 -18 89 associerede selskaber Resultat ved salg af aktier i datter- og associerede17 134 17 286 14 287 selskaber Resultat ved salg af fly og bygninger -26 43 252 103 880 280 Driftsresultat 518 201 1 244 547 2 359 986 Resultat fra øvrige 0 0 11 221 207 222 aktier og andele Finansnetto -190 -96 -195 -167 -261 -229 Resultat før skat 328 105 1 060 601 2 305 979 BALANCE I SAMMENDRAG 30. 31. 30. SEPTEMBER DECEMBER SEPTEMBER (MSEK) 2000 1999 1999 Fly og reservedele 14 770 11 302 13 531 Øvrige ikke rentebærende aktiver21 014 19 601 20 429 Rentebærende aktiver (ekskl. 4 206 3 356 2 303 likvide midler) Likvide midler 7 047 8 368 5 782 Aktiver 47 037 42 627 42 045 Egenkapital 17 932 17 061 16 491 Minoritetsinteresser 17 25 27 Driftslån 809 772 788 Øvrig rentebærende gæld 15 148 11 626 12 750 Driftsgæld 13 131 13 143 11 989 Egenkapital og gæld 47 037 42 627 42 045 Egenkapital 1. januar 2000 17 061 Ændring af omregningsdifference-4 Resultat efter skat januar- 875 september 2000 30. september 2000 17 932 PENGESTRØMSANALYSE JULI- JANUAR- OKTOBER- SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER (MSEK) 2000 1999 2000 1999 1999- 1998-99 00 Resultat før skat 328 105 1 060 601 2 305 979 Afskrivninger 481 520 1 355 1 467 1 840 2 004 Resultat ved salg af 9 -177 -280 -610 -1 101 -789 anlægsaktiver Justering for poster der ikke indgår i -147 -132 -407 -309 -412 -348 pengestrømsopgørelsen m.m. Cash flow fra 671 316 1 728 1 149 2 632 1 846 virksomheden Ændring i driftskapital-181 -929 -112 -1 246 836 -91 Nettofinansiering fra 490 -613 1 616 -97 3 468 1 755 virksomheden Investeringer inkl. forskud til -2 710 -1 -7 187 -4 238 -8 819 -6 863 flyleverandører 235 Salg af anlægsaktiver 643 1 013 2 316 1 879 6 873 2 334 m.m. Udbytte til 0 0 -770 -957 -770 -957 moderselskaber Finansieringsunder- -1 577 -835 -4 025 -3 413 752 -3 731 /overskud Ekstern finansiering, 2 392 1 175 2 704 1 149 513 2 035 netto Ændring i de likvide midler ifølge 815 340 -1 321 -2 264 1 265 -1 696 balancen NØGLETAL Finansielle nøgletal 30 SEP 31 DEC 30 SEP (baseret på det officielle regnskab) 2000 1999 1999 Forrentning af investeret kapital, (12 10% 9% 6% mdr. rullende) Forrentning af egenkapital *, (12 mdr. 9% 8% 4% Rullende) Soliditet 39% 41% 40% Nettogæld, MSEK 4 704 674 5 453 Gældsætningsgrad ** 0,26 0,04 0,33 Rentedækningsgrad, (12 mdr. rullende) 4,1 3,7 2,4 Markedsværdibaserede nøgletal (baseret på markedsjusteret investeret kapital) *** CFROI, (12 mdr. rullende) 16% 14% 14% ROCE, markedsbaseret, (12 mdr. Rullende) 19% 9% 11% * Efter beregnet skat ** Gældsætningsgraden beregnet som rentebærende gæld reduceret med rentebærende aktiver i relation til egenkapital og minoritetsinteresser *** Markedsværdien af flyflåden samt nuværdien af operationelle leasingkontrakter indgår i markedsjusteret investeret kapital ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/09/20001109BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/09/20001109BIT00850/bit0002.pdf

Om os

SAS, Skandinaviens førende flyselskab, flyver hvert år over 30 millioner rejsende til, fra og mellem Skandinavien. SAS' tre knudepunkter – København, Oslo og Stockholm – med 125 destinationer i Europa, USA og Asien. SAS er en af grundlæggerne af Star Alliance™ og her tilbydes over 19.000 daglige afgange til 1.300 destinationer verden over.

Abonner

Dokumenter og links