SAS Delårsrapport Q3 Jan-Sep 01

Januar - September 2001 Den 8. oktober forulykkede SK686 i Milano og 118 mennesker omkom i den værste flykatastrofe i SAS historie. · Vigende konjunkturer og en svagere efterspørgsel, som forstærkes kraftigt efter den 11. september, er hovedårsagerne til at SAS havde et svagt resultat i tredje kvartal. · Omsætningen steg med 11,2% til 38 623 MSEK. · Resultat før afskrivninger og omkostninger til flyleasing (EBITDAR) faldt i perioden januar-september med 13,3% til 3 290 (3 794) MSEK. · Resultat før skat udgjorde 7 (1 108) MSEK. For tredje kvartal var resultatet -213 (343) MSEK. · Resultat pr. aktie for januar-september blev for SAS AB koncernen - 0,41 (4,78) SEK og egenkapitalen pr. aktie udgjorde 101,78 (98,15) SEK. · I tillæg til de tidligere adviserede kapacitetsnedskæringer på 12%, gennemføres nu yderligere nedskæringer på 3-5% svarende til 5 fly. · SAS iværksætter et omfattende program med tiltag med resultatpåvirkende effekt på 3 500 MSEK på årsbasis, som skal implementeres i 2002 og som skal modvirke en ellers kraftig negativ resultatudvikling i 2002. · Der er stor usikkerhed omkring den fortsatte udvikling i passagertrafikken. SAS baserer vurderingen af helårsresultatet på, at trafikmængden i resten af året vil ligge på samme niveau i forhold til året før som i oktober måned. SAS AB koncernens resultat før skat, eksklusive realisationsgevinster, forventes dermed at blive et tab på 1 500-2 000 MSEK. Delårsregnskabet er ikke revideret. Hele rapporten er tilgængelig på www.sas.dk ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET I efteråret 2001 indtraf den største flykatastrofe i SAS historie. Den 8. oktober forulykkede SK686 i Milano og 118 mennesker mistede livet. Virksomheden har siden været præget af sorg og fortvivlelse. Vore tanker går til de pårørende og mange medarbejdere i SAS gør i dag deres yderste for at hjælpe og støtte de ramte. Også udviklingen i omverdenen har medført vanskelige udfordringer. En svag konjunktur, terroraktionen i USA og de efterfølgende krigshandlinger, har medført, at flyindustrien befinder sig i måske den mest dramatiske periode nogensinde. Rejseaktiviteten afspejler hurtigt udviklingen i samfundet, økonomisk, politisk og socialt. I dag er usikkerheden i disse henseender påfaldende store og efterspørgslen på flyrejser er faldet betragteligt. Lønsomheden udhules og SAS tvinges, ligesom andre flyselskaber, til at vedtage kraftige tiltag for at mindske skaderne og undgå betydelige tab også i 2002. De ændringer, som vi nu planlægger, forventes ved indgangen til 2003 at have haft en resultatfremmende effekt på i alt 3,5 milliarder kroner på årsbasis. Et stort antal medarbejdere i SAS, cirka 2 500 personer, vil være i overskud i tillæg til de 800-1 100, der tidligere er adviseret. Tiltagene begrundes af et absolut behov for at opnå en mere effektiv og mindre omkostningskrævende struktur, så at vi ved en kommende normalisering af flytrafikken kan gennemføre en offensiv vækststrategi. SAS finansielle stilling er fortsat stærk og giver plads for gennemførelsen af det investeringsprogram, som er i gang med udskiftning og fornyelse af flyflåden. Vi har, trods den nuværende anstrengte situation, grund til at have tiltro til fremtiden. Med en af branchens mest moderne flyflåder og med tilbud, som endnu mere præcist tilfredsstiller kundens forventninger, vil SAS styrke inden for områderne sikkerhed, kvalitet og servicebevidste medarbejdere bidrage til et stærkt, konkurrencedygtigt og lønsomt SAS. SAS AB KONCERNEN NY KONCERNSTRUKTUR SAS AB, et nydannet svensk aktieselskab, afgav den 8. maj tilbud til aktionærerne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB om at ombytte deres aktier med samme antal nyemitterede aktier i SAS AB. Pr. den 28. juni 2001 var tilbudene til aktionærerne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB accepteret af aktionærerne repræsenterende over 90% af aktierne i hvert af selskaberne. Første dag for notering og handel med aktier i SAS AB var den 6. juli 2001. Bestyrelsen for SAS AB har begæret afnotering og tvangsindløsning af udestående aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB er i gang. Efter at tilbudene er gennemført og accepteret i sin helhed ejer henholdsvis den danske, norske og den svenske stat respektive 14,3%, 14,3% og 21,4% af aktierne i SAS AB. De resterende 50% af aktierne vil været ejet af private interesser. Ejerstruktur efter Tilbudene Private Den danske Den norske Den svenske interesser stat stat stat [REMOVED 14,3% 14,3% 21,4% GRAPHICS]50% SAS AB NY ORGANISATION Fra og med delårsrapporten for perioden januar-september 2001 aflægger SAS regnskab for tre forretningsområder. · Forretningsområde SAS Airline, omfatter passagertransport inklusive SAS Commuter, Widerøe's Flyveselskap, Air Botnia og andele i associerede selskaber, som består af flyselskaber, samt fragttransport (SAS Cargo). · Forretningsområde Hoteller, består af Rezidor SAS Hospitality (tidligere SAS International Hotels), som driver hotelvirksomhed under varemærkerne Radisson SAS og Malmaison. · Forretningsområde Øvrig virksomhed, omfatter salg i lufthavne (SAS Trading) og en række forretningsområder såsom Scandinavian IT Group, SAS Flight Academy, SMART samt Jetpak. VIGTIGE BEGIVENHEDER I DE SENESTE KVARTALER FØRSTE KVARTAL 2001 · SAS indgik aftale om endelig fastlæggelse af kommunikationssystem til trådløs internettilslutning ombord på fly. · Markedsføringsdomstolen vedtog, at EuroBonus-point optjent på indenrigsruter med konkurrence i Sverige ikke må anvendes til at opnå bonus. ANDET KVARTAL 2001 · SAS Cargo blev etableret som et selvstændigt aktieselskab. · Aktionærerne i SAS tre moderselskaber blev tilbudt at ombytte deres aktier med samme antal nyemitterede aktier i SAS AB, det nydannede holdingselskab for SAS-koncernen med sæde i Stockholm. · SAS offentliggjorde i overensstemmelse med norske Braathens hovedaktionærer hensigten at overtage Braathens flyvirksomhed, eksklusive Malmö Aviation. TREDJE KVARTAL 2001 · Første dag for notering og handel med aktier i SAS AB var den 6. juli 2001. · EU-kommissionen idømte SAS og Maersk Air bøder på henholdsvis 39,375 MEUR og 13,125 MEUR for overtrædelse af EUs konkurrenceregler. · Det første af elleve nye, større fly til den interkontinentale trafik, en Airbus A340-300, blev leveret. · Bestyrelsen i SAS AB offentliggjorde beslutningen om at afgå i forbindelse med præsentationen af Undersøgelseskommissionens rapport om SAS/Maersk-sagen. BEGIVENHEDER EFTER 30. SEPTEMBER 2001 Den 8. oktober forulykkede SK686 i Milanos lufthavn Linate og 118 mennesker omkom. SAS gør i dag sit yderste for at støtte de pårørende. · SAS nedjusterede prognosen for helårsresultatet på grund af vigende trafikindtægter og lavere belægning på Business Class. · SAS vedtog en beslutning om en reduktion af kapaciteten på 12% i forhold til planen, resultatforbedrende tiltag og en generel prisstigning på 5%. · Det norske Konkurransetilsynet godkendte SAS køb af Braathens. Dermed blev en af flere forudsætninger for gennemførelsen af handlen opfyldt. · Rezidor SAS Hospitality har solgt sin ejendom ved Manchester Airport. Realisations-gevinsten ved salget udgør cirka 130 MSEK. · SAS meddelte, at der er indgået en aftale for at øge ejerskabet i Spanair fra 49% til 74% af aktierne. · Ved en ekstraordinær generalforsamling i SAS AB den 6. november anbefaler et antal større aktionærer Egil Myklebust, Berit Kjøll, Fritz H. Schur, Anitra Steen, Lars Reiben Sørensen og Jacob Wallenberg som nye bestyrelsesmedlemmer. Som formand for bestyrelsen anbefales Egil Myklebust. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00650/bit0002.doc The Fulll Report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00650/bit0002.pdf The Full Report

Om os

SAS, Skandinaviens førende flyselskab, flyver hvert år over 30 millioner rejsende til, fra og mellem Skandinavien. SAS' tre knudepunkter – København, Oslo og Stockholm – med 125 destinationer i Europa, USA og Asien. SAS er en af grundlæggerne af Star Alliance™ og her tilbydes over 19.000 daglige afgange til 1.300 destinationer verden over.

Abonner

Dokumenter og links