SAS Koncernens delårsrapport

Januar - Marts 2002 · Omsætningen for første kvartal udgjorde 13 775 (12 137) MSEK, en stigning på 13,5%. For sammenlignelige enheder faldt omsætningen med 7.5%. · Resultat før afskrivninger og omkostninger til flyleasing (EBITDAR) faldt i perioden januar-marts og blev 584 (1 171) MSEK. · Resultat før realisationsgevinster udgjorde for første kvartal -1 313 (77) MSEK. · Koncernens resultat før skat udgjorde -1 446 (40) MSEK, heraf i SAS Airline -1 035 (-91) MSEK. · Resultat pr. aktie for perioden januar-marts blev for SAS koncernen -8,17 (0,08) SEK og egenkapitalen pr. aktie udgjorde 83,80 (109,02) SEK. · Den negative udvikling, som noteredes i fjerde kvartal 2001 fortsatte i første kvartal. · Resultatforbedrende aktiviteter iværksættes ifølge planen. Effekten på første kvartal 2002 var som forventet begrænset. · På baggrund af en forsigtig optimisme og de planlagte effekter af forbedringsaktiviteterne forventer SAS koncernen, at den negative resultatudvikling nu har nået bunden. Med en fortsat forventning om en stigning i efterspørgslen i andet halvår bibeholder SAS koncernen resultatprognosen for 2002, som blev præsenteret den 12. februar. SAS koncernens resultat før skat, eksklusive realisationsgevinster, forventes at blive negativt for hele 2002, men bedre end for 2001. Det operationelle cash flow forventes at blive positivt for hele 2002. · Delårsrapporten er ikke blevet revideret. Hele rapporten er tilgængelig på www.sas.dk VD HAR ORDET Starten af 2002 var fortsat præget af afmatningen i verdensøkonomien og den krise for flybranchen, som efterfulgte terrorangrebene og krigshandlingerne i 2001. Trods tegn på en stabilisering i USA og en opadgående tendens i Europa råder der fortsat stor usikkerhed med hensyn til udviklingen og for flybranchen, som i høj grad følger det generelle investerings- og forbrugsmønster, er situationen fortsat meget anstrengt. Det første kvartal er sæsonmæssigt svagt i SAS, hvilket i år yderligere forstærkedes af de vanskeligheder, som prægede fjerde kvartal 2001. Første kvartals store tab, 1,3 milliarder svenske kroner før realisationsgevinster, kan primært henføres til SAS Airline. Forklaringen er den vanskelige situation, som har præget flybranchen siden krisen i efteråret 2001. SAS Airlines passagertilgang har udviklet sig godt og belægningen nåede rekordhøje niveauer i kvartalet. Resultatmæssigt er SAS Airline dog hårdt ramt af en lavere andel af de forretnings-rejsende kombineret med en ikke tilstrækkelig udnyttelse af ressourcerne og på visse områder ikke konkurrencedygtige omkostningsniveauer. Der er gennemført trafikned-skæringer, personalereduktioner og andre traditionelle omkostningsbesparelser, og disse har reduceret omkostningerne i forbindelse med den umiddelbare overkapacitet, som opstod som følge af efterårets sammenbrud i efterspørgslen. Effekten af disse tiltag på resultatet var dog begrænset i begyndelsen af året, men øger gradvist og vurderes for hele 2002 at udgøre 1 700 MSEK. Helårseffekten for 2003 forventes at blive 2 400 MSEK. For holdbart at genoprette SAS Airlines konkurrencekraft og lønsomhed er der nu iværksat en omfattende forandringsproces inden for alle områder af virksomheden, som vedrører produkt, pris, produktion, distribution og ledelse. I første omgang indføres et nyt service- og priskoncept på de skandinaviske ruter, Scandinavian Direct, fra den 1. juni. I forbindelse med vintertrafikprogrammet 2002 gennemføres en radikal omlægning af SAS Airlines produktion. Der foretages en koncentration til ruter med høj bæredygtighed, mens ruter, hvis underlag ikke er tilstrækkeligt til en lønsom belægning ophører. Målsætningen er at skabe et økonomisk solidt rutenet, en mere effektiv og robust produktion med et mindre sårbart trafiksystem og en bedre udnyttelse af ressourcerne. På linie med koncernens ambition om at styrke det forretningsmæssige og optimere koncernens nytteværdi iværksættes også aktiviteter for at øge selvstændigheden og frihedsgraden i de tidligere helt integrerede enheder for ground handling, teknisk service og salg. Målet er, at disse langsigtede aktiviteter skal give en resultateffekt på over 4 milliarder svenske kroner med fuld effekt fra 2004. Det første kvartal 2002 var det første i SAS koncernen efter overtagelsen af Braathens og i slutningen af perioden også erhvervelsen af aktiemajoriteten i Spanair. Købene medfører, at omsætningen øger fra cirka 50 milliarder kroner til cirka 60-65 milliarder kroner i 2002. Begge køb indebærer en strategisk styrkelse og selskaberne vil bidrage med et positivt resultat for 2002 som helhed. Et vellykket gennemført forandringsarbejde i SAS Airline er i dag det vigtigste i relation til resultatet. Når det gælder koncernen har integreringen af erhvervede enheder meget høj prioritet. Den overordnede målsætning er at samle koncernen i en gruppe af fly- og flyrelaterede virksomheder med god lønsomhed og stærke varemærker. En ny og mere fokuseret styrings- og ledelsesstruktur introduceres for at varetage synergien inden for koncernen, understøtte en stærk ledelse af flyselskabsforretningen og samtidig udvikle de øvrige virksomheder i koncernen. Hotelvirksomheden inden for Rezidor SAS Hospitality er i lighed med rejsebranchen i øvrigt ramt af en nedgang i efterspørgslen. Det gav et midlertidigt svagere resultat, men virksomheden er i fortsat kraftig vækst og udsigterne er gode. Vilje til forandring og højt tempo er forudsætningen for at kunne varetage den vækst, som vort primære forretningsområde, flyvirksomheden, står overfor. Det er fortsat vor målsætning, at SAS koncernen skal komme styrket ud af krisen. Det arbejde, der nu er i gang og en i forhold til branchen i øvrigt stærk finansiel situation samt erkendelsen af nødvendigheden af at reagere hurtigt på impulser fra markedet, understøtter min opfattelse af, at det også er muligt at nå dette mål. Jørgen Lindegaard STRATEGISK VIGTIGE BEGIVENHEDER FØRSTE KVARTAL 2002 · SAS Airlines samarbejdsaftale med Skyways blev godkendt af det svenske Konkurrens-verket. · Airbus A340 er faset ind på samtlige ruter til Asien. · EU-kommissionen godkendte den 5. marts SAS koncernens øgede ejerandel, 25%, i Spanair. Andelen udgør i alt 74%, og virksomheden behandles fremover som et datterselskab. · Det norske konkurrencetilsyn vedtog den 18. marts, at SAS og Braathens ikke må uddele bonuspoint på indenrigsrejser i Norge. SAS koncernen har anket afgørelsen. · SAS Airline lancerede et nyt rejsekoncept "Scandinavian Direct" for rejser inden for Skandinavien som introduceres den 1. juni. BEGIVENHEDER EFTER DEN 31. MARTS 2002 · SAS Airline og Braathens samkører deres trafiksystemer på norsk indenrigs fra og med den 2. april 2002. · SAS AB gennemførte en nyemission på 200 MSEK som den sidste fase i indførelsen af én fælles aktie. · SAS koncernen offentliggjorde den 17. april en større ændring af trafiksystemet. · SAS EuroBonus fik udmærkelsen Freddie Award for sjette år i træk. · SAS koncernen tildeltes European Environmental Reporting Awards (EERA) for bedste "Europæiske miljøregnskab 2000". ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/14/20020514BIT01300/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/14/20020514BIT01300/wkr0002.pdf The Full Report

Om os

SAS, Skandinaviens førende flyselskab, flyver hvert år over 30 millioner rejsende til, fra og mellem Skandinavien. SAS' tre knudepunkter – København, Oslo og Stockholm – med 125 destinationer i Europa, USA og Asien. SAS er en af grundlæggerne af Star Alliance™ og her tilbydes over 19.000 daglige afgange til 1.300 destinationer verden over.

Abonner

Dokumenter og links