SAS koncernens trafiktal september 2012: Fortsat god vækst – trafikken steg med 8,3 % i september

SAS koncernen transporterede 90.000 flere passagerer i september, en stigning på 3,5 %. Samtidigt blev kabinefaktoren forbedret med 1,9 procentpoint sammenholdt med sidste år og steg til 76,5 %.

En god vækst i de fleste markeder er forklaringen på den stærke trafikvækst for SAS i september. De interkontinentale ruter fortsætter med at vokse mere end gennemsnittet med en stigning på 12,6 %, primært drevet af en øgning på Asien-ruterne på over 30 %. Også trafikken på europa-ruterne er i god udvikling, hvilket skyldes en stærk afslutning af sommertrafikken. Den skandinaviske indenrigstrafik gik op med 1,5 % på trods af, at kapaciteten dalede med 1,6 %.

– I september kom de erhvervsrejsende tilbage fra ferie og SAS tilbød samtidig et stort udbud af ruter til feriedestinationer. Dermed udnyttede vi bredden i vores produkt. Vi har netop indgået aftale med den svenske stat og afsluttet endnu en succesfuld udsalgskampagne. Begge dele viser, at vi har et rigtig stærkt produkt, som vi fortsætter med at udvikle for alle kundegrupper. Det sker mens, vi også kigger på at sænke vores udgifter og øge effektiviteten, siger koncernchef Rickard Gustafson, SAS.

Enhedsindtægterne per fløjet kilometer, RASK, steg med 1,5 % i august måned (RASK og yield rapporteres en måned senere end trafiktallene, som er fra september). Yield var 3,6 % højere i august sammenlignet med året før. SAS forventer en neutral udvikling for RASK i september måned, mens yield forventes at udvikle sig negativt jf. foregående år.

For yderligere information kontakt venligst

SAS’ presseafdeling på telefon 32 32 31 35

SAS-koncernens trafiktal publiceres kl. 11 den femte arbejdsdag den følgende måned. Måling af indtægter (RASK og yield) publiceres samtidig men med en måneds forsinkelse. For yderligere oplysninger og definitioner af SAS-koncernens trafikudvikling besøg www.sasgroup.net

SAS er Skandinaviens førende flyselskab med daglige afgange til destinationer i Europa, USA og Asien. SAS er med i Star Alliance™ og kan sammen med 27 partnere tilbyde over 1100 rejsemål verden over i 185 lande. Se også www.sas.dk.

Om os

SAS, Skandinaviens førende flyselskab, flyver 30 millioner rejsende om året til, fra og ind i Skandinavien. Vi forbinder vores tre knudepunkter - Oslo, København og Stockholm - med over 125 destinationer i Europa, USA og Asien. Inspireret af vores skandinaviske arv og bæredygtige værdier tager SAS global lederskab indenfor bæredygtig luftfart. Vi vil reducere de samlede CO2-udledninger med 25 procent i 2025 ved at bruge mere bæredygtig flybrændstof og investere i den mest moderne flåde i Europa. Ud over flyrejser tilbyder SAS ground handling, teknisk vedligeholdelse og luftfragt. SAS er en af grundlæggerne af Star Alliance ™ og kan sammen med vores partnere tilbyde næsten 19.000 daglige flyvninger til over 1300 destinationer over hele verden.

Abonner