SAS letter med biobrændstof i tanken

SAS er som det eneste skandinaviske flyselskab gået med i et biobrændstof-projekt i Norge. Baggrunden er, at Oslo Lufthavn som den første internationale lufthavn fra i dag sikrer fast leverance af det mest miljøvenlige flybrændstof.

-  Når SAS investerer i den nyeste teknologi til flyflåden, så bidrager det til at reducere klimaeffekten. Men skal vi hurtigere og mere markant reducere flyenes påvirkning af klimaet, så er biobrændstof den vigtigste brik i puslespillet. Derfor tager vi ansvar og foretager de nødvendige investeringer og bidrager aktivt i retning af en mere bæredygtig luftfart, siger Eivind Roald, koncerndirektør for kommerciel virksomhed i SAS.

Air BP er leverandør af biobrændstoffet, og udover SAS har KLM og Lufthansa indgået en aftale om at aftage biobrændstof. Selskaberne bidrager dermed til en efterspørgsel, som er nødvendig for at stimulere produktion og leverance af biobrændstof og bidrage til en udvikling, som går i retning af at gøre biobrændstof kommercielt interessant. Biobrændstof produceres i dag i små mængder og er dyrere end fossilt flybrændstof, men med øget efterspørgsel forventes det, at prisene vil falde.

SAS har gennem en kontinuerlig fornyelse af flyflåden og et omfattende klimaeffektiviseringsarbejde i luften og på jorden reduceret det totale CO2-udslip fra flyselskabet med ca. 15 % siden 2005. I samme periode er produktionen øget betydeligt.

Ved siden af investeringen i biobrændstof så gennemfører SAS også en løbende fornyelse af flyflåden. SAS har som det første selskab i Skandinavien kun ’next generation’-fly fra 2013, og i disse år kommer de mest brændstofeffektive fly på kort- og langdistance ind i selskabet på samlebånd: Airbus 330 enhanced (fra 2015), Airbus 320neo (fra 2016), og derefter Airbus 350 extra wide body (fra 2018).

På baggrund af de store forventninger i samfundet til at CO2-udslippet fra luftfarten skal reduceres dramatisk, så er det også nødvendigt med et øget engagement fra myndighedernes side i form af en forbedret tilrettelægning af lokal produktion af biobrændstof. SAS forventer en klima- og afgiftspolitik som ikke bremser udviklingen og tager hensyn til, at luftfarten er i en international hård konkurrence med små økonomiske marginer.

-  SAS har ambitionerne og planerne klar efter at have arbejdet med biobrændstof i 15 år. Med investeringerne i biobrændstof i Oslo tager vi et nyt vigtigt skridt på vejen mod en langt mere klimavenlig luftfart i Skandinavien, siger Eivind Roald.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst SAS presseafdeling +45 32 32 31 35

Scandinavian Airlines carries more than 28 million passengers annually and is Scandinavia’s leading airline with close to 1000 daily flights to 127 destinations in 36 countries in Scandinavia, Europe, the U.S. and Asia. SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 26 partners offer more than 18,500 daily flights to 1,316 destinations around the world in over 193 countries. For more information, visit www.flysas.com

Om os

SAS, Skandinaviens førende flyselskab, flyver hvert år over 30 millioner rejsende til, fra og mellem Skandinavien. SAS' tre knudepunkter – København, Oslo og Stockholm – med 125 destinationer i Europa, USA og Asien. SAS er en af grundlæggerne af Star Alliance™ og her tilbydes over 19.000 daglige afgange til 1.300 destinationer verden over.