Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling

Report this content

Selskabsmeddelelse nr. 70- 2022
København, den 26. april 2022

Shape Robotics A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling:

 • Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning og godkendte Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2021 samt forslaget om at overføre årets underskud til næste år.
 • Generalforsamlingen traf beslutning om udvidelse af bestyrelsen fra fire til seks medlemmer og valgte samtlige foreslåede bestyrelseskandidater:
  • Lars Nyengaard (genvalg)
  • Moises Pacheco (genvalg)
  • Kasper Støy (genvalg)
  • Michael Frank (genvalg)
  • Helle Rootzen (nyvalg)
  • David Johan Christensen (nyvalg)

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Nyengaard som formand og Kasper Støy som næstformand.

 • Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor.
 • Bestyrelsens forslag i dagsordenens punkt 6.a om et samlet kontant bestyrelsesvederlag inkl. honorar for udvalgsarbejde på i alt kr. 550.000 for indeværende regnskabsår (2022) blev godkendt.
 • Bestyrelsens forslag indeholdt i dagsordenens punkt 6 b om ændring af vedtægternes punkt 4.1 til 4.3 ved sletning af de eksisterende bemyndigelsesbestemmelser og indsættelse af nye bemyndigelser i vedtægternes punkt 4.1 til 4.3 gældende indtil den 1. april 2027 til Selskabets bestyrelse til udvidelse af Selskabets aktiekapital henholdsvis med og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og inden for en samlet ramme på i alt nominelt kr. 250.000 blev vedtaget.
 • Generalforsamlingen vedtog endvidere bestyrelsens forslag i dagsordenens punkt 6.c om at give den bemyndigelse indtil den ordinære generalforsamling i 2023 til at erhverve indtil nominelt kr. 50.000 egne aktier mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
 • Endelig blev bestyrelsens forslag i dagsordenens punkt 6.d om at ændre vedtægternes punkt 14.5, så det fremgår, at Selskabets revisor vælges for ét år af gangen, vedtaget.

Yderligere Information:

Lars Nyengaard, Bestyrelsesformand Shape Robotics A/S
Tel. (+45) 2789 8240
Email: larsnyengaard@gmail.com

André Fehrn, CEO Shape Robotics A/S
Tlf. (+45) 2444 8556
Email:
andre@shaperobotics.com

Investor relations
Email: ir@shaperobotics.com

Rugmarken 18, 3520 Farum, Denmark
CVR-nr.
38322656
www.shaperobotics.com

Certified adviser
Norden CEF A/S
John Norden
Tlf: +45 2072 0200
E-mail:
jn@nordencef.dk

www.nordencef.dk

Abonner

Dokumenter og links