Shape Robotics indgår eksklusiv aftale med Sanako vedrørende levering til SmartLabs

Report this content

Selskabsmeddelelse nr. 57 - 2021
København d. 26. november 2021

Meddelelsen indeholder intern viden.
English summary follows the announcement.

Opdatering på SmartLab-PNRR Projektet i Rumænien
Shape Robotics indgår eksklusiv aftale med Sanako omkring levering af ”Language lab software” og headsets til de i selskabsmeddelelse nr. 33 og 35 omtalte SmartLabs. Aftalen gør Shape Robotics til eksklusiv forhandler og distributør af Sanakos lingvistik software i Rumænien samt eksklusive distributionsrettigheder i et defineret SmartLab koncept, også uden for Rumænien.

Sanako er en finsk uddannelsesteknologivirksomhed, der har 60 års erfaring med at levere sprogundervisningssystemer og software til sproglærere, skoler og universiteter. Løsningerne er baseret på globalt anerkendte finske pædagogiske modeller. Sanako har kunder i 114 lande og har leveret løsninger til over 50.000 klasseværelser.

"I'm really proud that Sanako is selected as a supplier in the SmartLab project being built in Romania and Eastern Europe. This brings lots of new opportunities for Sanako, Shape Robotics, and brings lots of value to the local education sector. Sanako is an expert in delivering education technology for language education and we can participate in this project with our keep expertise and experience on similar large scale projects." Juho Isola, CEO

Shape Robotics forventer at skulle levere op til 1.175 SmartLabs som en del af det EU finansierede Rumænske genopretningsplan "Recovery and Resilience Plan" (PNRR). Dette er tidligere beskrevet i Selskabsmeddelelse nr. 33 og 35.

1.175 SmartLabs svarer til en omsætning for Shape Robotics på op til MDKK 420 i projektperioden.

Shape Robotics har allerede leveret flere SmartLabs i Rumænien som er blevet indviet under stor pressebevågenhed og med deltagelse af blandt andet den Rumænske undervisningsminister. Disse Smartlabs som er bygget i Bucov, Kretzulescu og Pleasea, samt de fem der er bestilt til privatskolekæden Lumina er dog ikke en del af de 1.175 EU-finansierede, men er blevet finansieret på anden vist.

I slut september blev PNRR projektet officielt godkendt af EU og aktuelt afventer Shape Robotics implementeringsplanen fra det Rumænske Undervisningsministerium.

Forventningen er at implementeringen af de 1.175 Smartlabs påbegyndes i Q1 2022 og vil tage 2-3 år at færdiggøre.

English summary
Shape Robotics enters into an exclusive agreement with Sanako regarding the delivery of "Language lab software" and headsets for the SmartLabs mentioned in company announcements no. 33 and 35. The agreement makes Shape Robotics the exclusive distributor of Sanako's linguistics software in Romania, as well as the exclusive distribution rights in a defined SmartLab concept, also outside Romania.

---

Om Shape Robotics A/S
Shape Robotics har på få år opbygget en stærk position på det globale EdTech-marked og sigter efter at være etableret i alle verdens landes skolesystemer inden 2030.

Shape Robotics klæder verden på til en fremtid, hvor nytænkning med kodning og robotteknologi er afgørende for samfundsudviklingen. Inspirerende undervisning med robotter og teknologi er med til at forberede de studerende til en omskiftelig fremtid, hvor digitale teknologier, kunstig intelligens og automatisering i stadig stigende grad præger familie- og arbejdsliv.

Fable til STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) undervisning var det første produkt som virksomheden udviklede. Fable er en modulær robot, som studerende kan bygge på få sekunder. De studerende kan kode Fable, afhængigt af deres erfaring - fra simpel blokprogrammering til kodning i det avancerede Python-sprog. Fable inkluderer en bred vifte af undervisningsmaterialer, udviklet af lærere til lærere. Tusindvis af Fable robotter bruges i dag i klasseværelser rundt om i verden.

Stedfortræder-robotten, Fable Connect, var det næste produkt som virksomheden lancerede. Systemet afhjælper højt fravær, fx på grund af sygdom. Den studerende foretager først et videoopkald til robotten som står i klasselokalet.  Derefter kan den studerende fjernstyre robotten rundt, tale, se og kommunikere med klassekammeraterne og læreren. Hundredvis af Fable Connect-robotter bruges nu på skoler og hospitaler, primært af børn med langvarige sundhedsproblemer.

Teknologilokaler til undervisning implementeres i disse år på mange skoler i hele verden. Med opkøbet af en distributør begyndt Shape Robotics også at tilbyde skoler komplette teknologilokaler til deres STEAM undervisning. Et RobotLab, SmartLab eller TechLab fra Shape Robotics indeholder blandt andet Fable Robotter, Virtual Reality Headsets, 3D Printere og det hele bindes unikt sammen af integreret læringsmateriale. Indtil videre har Shape Robotics implementeret adskillige teknologilokaler og forventer at skulle implementere tusindvis i de kommende år.

Yderligere Information
David Johan Christensen, CEO Shape Robotics A/S
Tel. (+45) 2685 0903
Email: david@shaperobotics.com

Investor relations
André Fehrn, CFO Shape Robotics A/S
Tlf. (+45) 2444 8556

Email: ir@shaperobotics.com
Rugmarken 18, 3520 Farum, Denmark

CVR-nr. 38322656
www.shaperobotics.com

Certified advisor kontakt
Norden CEF A/S
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Abonner

Dokumenter og links