SimCorp A/S – Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner

Indberetning og offentliggørelse af transaktioner i SimCorp A/S aktier udført af
personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Klaus Holse
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Administrerende direktør
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn SimCorp A/S
b) LEI-kode 5299000WVEJNSG42AK88
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
Aktier
DK0060495240
b) Transaktionens art Tildeling af betingede aktier i forbindelse med Corporate Bonus 2016
c) Pris(er) DKK 754.890
  Mængde(r) 1.973 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-        Aggregeret mængde
-        Pris
N/A
e) Dato for transaktionen 2017-03-01
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen (XCSE)

 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Georg Hetrodt
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Teknologidirektør
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn SimCorp A/S
b) LEI-kode 5299000WVEJNSG42AK88
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
Aktier
DK0060495240
b) Transaktionens art Tildeling af betingede aktier i forbindelse med Corporate Bonus 2016
c) Pris(er) DKK 418.958
  Mængde(r) 1.095 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-        Aggregeret mængde
-        Pris
N/A
e) Dato for transaktionen 2017-03-01
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen (XCSE)

  

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Else Braathen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn SimCorp A/S
b) LEI-kode 5299000WVEJNSG42AK88
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
Aktier
DK0060495240
b) Transaktionens art Tildeling af betingede aktier i forbindelse med Corporate Bonus 2016
c) Pris(er) DKK 154,574
  Mængde(r) 404 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-        Aggregeret mængde
-        Pris
N/A
e) Dato for transaktionen 2017-03-01
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen (XCSE)

  

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Ulrik Elstrup Hansen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn SimCorp A/S
b) LEI-kode 5299000WVEJNSG42AK88
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
Aktier
DK0060495240
b) Transaktionens art Tildeling af betingede aktier i forbindelse med Corporate Bonus 2016
c) Pris(er) DKK 83,026
  Mængde(r) 217 aktier
d) Aggregerede oplysninger
-        Aggregeret mængde
-        Pris
N/A
e) Dato for transaktionen 2017-03-01
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen (XCSE)

  

Den 2. marts 2017

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Martin Schak Møller, General Counsel, SimCorp A/S (+45 3544 8800).

Abonner