Dronning Margrethe besøger Sorø Klosterkirke og Sorø Akademi for at fejre 850 års og 425 års jubilæum.

Sorø Akademi, der udspringer af det 850 år gamle klosterkompleks, var oprindeligt tiltænkt som et af Danmarks første viden- og uddannelsescenter. Rammerne er blevet mere moderne, og de unge talenter plejes stadig

Munkene var de første, der spredte viden og lærdom i Danmark. I år 1161 kom cisterciensermunke på opfordring af biskop Absalon fra Esrum til Sorø, og Sorø Kloster blev med tiden udbygget med klosterskole. Klosterskolen fik en overbygning i 1586, da Frederik II grundlagde Sorø Akademi.

Den internationale bevidsthed og et fokus på talentpleje giver Sorø Akademi status som et moderne vækstcenter. Akademiet har en kostafdeling, hvor ca. 140 elever, drenge og piger bor under deres studieforløb. Nogle af de unge kommer fra familier der er udstationeret rundt omkring i verden, og de internationale strømninger præger daglig livet på kostskolen. Alumnerne udgør således en fjerdedel af skolens samlede elevtal på 540.

Mærsk McKinney Møller Videncenter ved Sorø Akademi, i daglig tale Science Centeret, blev opført i 2009 med stor økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond. Science Centeret rummer et moderne og veludrustet forsknings- og undervisningsmiljø, der danner rammen om den nationale talentpleje i naturvidenskab. Her omsætter unge mellem 12 og 20 år abstrakte matematiske ideer til computerspil og søgerobotter, eller arbejder med 3D-teknologi, bioteknologiske og medicinske instrumenter og robotteknologi.

Danmarks store kulturpersoner

Eleverne på Sorø Akademi skal ikke lede længe for at finde forbilleder i skolens glorværdige historie. Det var her under hvælvingerne i den gamle klosterport, at Saxo i slutningen af 1100-tallet skrev sin Danmarkskrønike – på latin forstås. Og det var her på Sorø Akademi, at eleverne i perioden 1826-1849 kunne blive undervist af digterne B.S. Ingemann og Carsten Hauch, og samtidig være heldige at møde de allerstørste i danske guldalders kunst – H.C. Andersen, Grundtvig og Bertel Thorvaldsen, som ofte besøgte stedet.

Akademiet har siden begyndelse haft tilknytning til hoffet. I 1586 grundlagde Frederik II skolen for 30 adelige og 30 borgerlige dreng, og i 1623 tilføjede Chr. IV en overbygning, et akademi for unge adelsmænd, som nu kunne få en videregående uddannelse uden at skulle drage udenlands. Men Chr. IV’s Akademi lukkede i 1665, og der skulle gå 82 år før man igen kunne høre lyden af kradsende skrivepenne fra nye alumner.

Det nye Frederik V’s Akademi åbnede i 1747 takket være professor og komedieforfatter Ludvig Holberg, som testamenterede næsten hele sin formue – hertil hørte Tersløsegård og store landområder nord for Sorø – til det nye akademi. Til gengæld blev Holberg baron og fik gravplads i kirken, og til minde om Holbergs gave tager 3g hvert år i Det kongelige Teater på hans fødselsdag.

Hvad der yderligere bidrager til historiens vingesus er, at grundlæggeren af klosteret Biskop Absalon ligger begravet i kirken bag alteret. Derudover ligger kongerne Chri­stoffer II, Oluf, Valdemar Atterdag begravet i klosterkirken.

Dronningen deltager i de to jubilæer

Lørdag den 17. september 2011 kan Sorø Klosterkirke fejre 850 års og Sorø Akademis Skole kan fejre 425 års jubilæum. Den store dag vil blive fejret med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe, som gæster kirken og skolen fra kl. 10 til ca. 14.30.

Dagen indledes med et arrangement i klosterkirker. Hendes Majestæt besøger alumnerne – kostskolens elever – i Skjalm Hvide. Efter kaffen med kur i Grønne Sal bliver det tid for rundvisning i Videncentret, hvor der på dagen finder en prisoverrækkelse sted.

Sorø Akademi vil myldre af liv, idet samtlige elever har mødepligt og vil deltage med projekter om såvel Sorø Kloster som Sorø Akademis Skole.

Yderligere informationer

Rektor Vibeke Margrethe Hansen

Tlf. 5786 5770 
Mobil. 2345 1444
rektor@soroe-akademi.dk

Presseservice

I forbindelse med jubilæet vil en gruppe elever være til rådighed for pressen, og være behjælpelig med særlige rundvisning i Akademiets bygninger, udpegning og adgang til de bedste fotomuligheder, interviews med skolens alumner samt fremskaffelse af baggrundsmateriale om Sorø Klosterkirke og Sorø Akademis Skole.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links