Sorø Akademi – den sikre vej til videregående uddannelse

Det 425 år gamle akademi i Sorø kan i jubilæumsåret bryste sig af et rekordstort antal studenter, der læser videre. Målt over en kort årrække er der lige så mange Akademister, der går i gang med en videregående uddannelse som det antal, der udklækkes som studenter.

Om det er den friske luft fra Sorø sø, det historiske vingesus eller parallellerne til det Harry Potterske univers på Hogwarts er ikke undersøgt. Men det er en kendsgerning, at læselysten er stor blandt de unge på Sorø Akademi.

”Vi sætter en ære i at udfordre de unge rent fagligt. Først og fremmest gennem høj, faglig kvalitet i undervisningen og pædagogisk udvikling; men også gennem et internationalt orienteret studiemiljø, stort fagudbud, lektiecafé, studiekredse og det nye videncenter for national talentpleje. Samtidig har vi fokus på sundhed og sund kost – og nu også røgfrie rammer. Sorø Akademis Skole er, mig bekendt, det første offentlige røgfrie gymnasium i Danmark”, forklarer rektor Vibeke Margrethe Hansen.

Der er en stor stolthed forbundet med at gå på Sorø Akademi, og den ses tydeligt. Traditionerne lever, men det er mange år siden, der var uniformstvang på Sorø Akademi. I dag har mange af eleverne alligevel en uniform - en blå blazer eller jakke med skolens mærke på - og endnu flere, også dagelever, har halstørklæde, slips eller charmeklud i skolens farver.

De traditionsrige baller – Vandballet og Kongeballet

Vandballet for 1. g’erne og Kongeballet for 3. g’erne hører til en af de traditionsrige fester på Sorø Akademi. Traditionen stammer fra 1827, hvor Kongen, Frederik VI, kom til Sorø for at indvi den nye hovedbygning med festivitas og bal. Fra da af blev der to baller, ét på kongens, Frederik VI´s fødselsdag, og ét på dronning Maries. De blev kaldt henholdsvis Kongeballet og Vandballet.

Dengang var der forskel på ballerne: Vandballet var et mindre bal, der på et tidspunkt blev kaldt ”en lille dans efter aftenbordet”. I dag er der ikke megen forskel på Kongebal og Vandbal, det er begge prægtige baller, med lange kjoler, smoking og Les Lanciers.

Sorø Akademis Skole rummer det hele

Sorø Akademis Skole er gymnasium for Sorø by og opland og blandt andet kendt for kostskoleafdelingen, der har 138 elever – såkaldte alumner – som bor på skolen under hele deres gymnasietid. Alumnerne udgør knapt en fjerdedel af skolens samlede elevtal på 590.

Sorø Akademis Skole har ud over gymnasieskolen undervisning i 10. klasse, kostskole og som seneste skud Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter og talenthotellet Frederik VI, som begge blev indviet i 2009. Videncentret danner ramme om ScienceTalenter, der varetager den nationale talentpleje i naturvidenskab for unge i alderen 12-20 år.

Jubilæum 17. september

Traditioner og resultater vil blive fejret den 17. september 2011, hvor Sorø Akademis Skole fejrer 425 års jubilæum samt 850 års jubilæum for Sorø Klosterkirke. Hendes majestæt Dronning Margrethe vil være med til festlighederne, der begynder med et arrangement kl. 10.00 i Sorø Klosterkirke.

Fra kl. 14:30 – 17:00 vil Sorø Klosterkirke og Sorø Akademi være åbent for alle, der har lyst til at se de mange jubilæumsaktiviteter på den traditionsrige skole, og som vil være med til at fejre det store jubilæum.

Yderligere informationer

Rektor Vibeke Margrethe Hansen

Tlf. 5786 5770 
Mobil. 2345 1444
rektor@soroe-akademi.dk

Presseservice

I forbindelse med jubilæet vil en gruppe elever være til rådighed for pressen, og være behjælpelig med særlige rundvisning i Akademiets bygninger, udpegning og adgang til de bedste fotomuligheder, interviews med skolens alumner samt fremskaffelse af baggrundsmateriale om Sorø Klosterkirke og Sorø Akademis Skole.

Foto's af Steen Jensen

Multimedia

Multimedia