Erhvervsfremme giver øget omsætning til Sorø virksomheder

Report this content

Virksomhederne i Sorø Kommune har talt. I den netop fremlagte analyse af kommunens erhvervsfremmeindsats tegnes tydeligt billede af at kommunen har fået sat erhvervsudvikling på dagsordenen. Kendskabet til Sorø Erhverv som erhvervsfremmeaktør er blevet øget fra omkring 60% til tæt på 70% og omsætningen er påvirket positivt i hver 4. virksomhed.

Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd har på det ordinære møde den 11. oktober drøftet analysen, og hæfter sig i særdeleshed var at det arbejder der er gjort gennem året, har båret frugt. Der er blevet sat fokus på de mange virksomhedsbesøg som Borgmester Gert Jørgensen og Erhvervschef Niels-Henrik Glisbjerg har gennemført med stor succes hos virksomhederne i kommune.

”Det er utrolig positivt, ikke mindst fordi analysen viser at en øget dialog mellem kommunen og virksomheder, giver resultater på virksomhedernes økonomiske bundlinje” fremhæver formanden for Sorø Erhvervsudviklingsråd Michael von Bülow i en kommentar til analysen. 27 % af respondenterne angiver direkte i deres besvarelse at Sorø Erhvervs indsats har været med til at øge den enkelte virksomheds omsætning. 

Men analysen fortæller også at arbejdet med at skaffe kvalificeret arbejde til erhvervslivet forsat er en udfordring for virksomheder i Sorø Kommune. Hvilket også fremgår af DI erhvervsklimaanalyse 2016, hvor der er særlig fokus på den højtuddannede arbejdskraft samt efterspørgselen efter lærlinge og elever.  ”Det er en opgave som kræver helt særlig indsats og som er afgørende for en forsat positiv udvikling”, understreger Esben Sørensen rådsmedlem fra Chris Jensen A/S i Stenlille. 

Rådet giver derfor fuld opbakning til de arrangementer som Sorø Erhverv har planlagt i den kommende periode:

  • job- og uddannelsens messe for 8.- 9. klasserne i Sorø Kommune, afholdes den 18. januar
  • deltagelse i rekrutteringsarrangementer for kandidater med en videregående uddannelse, den 8. februar på RUC, samt den 8.-9. marts i Odense og København
  • deltagelse på  rekrutteringsalliance messe i samarbejde med Kalundborg Erhvervsråd den 8. april 

Fakta:

Spørgeskemaet blev udsendt til 516 virksomheder i kommune hvoraf der kom 150 retur, hvilker svarer til 29% af de spurgte, De 150 virksomheder repræsentere 3861 private arbejdspladser i kommune eller mere end 57% af samtlige private arbejdspladser.

Yderligere oplysninger
Erhvervschef i Sorø Kommune, Niels-Henrik Glisbjerg, tlf. 29 32 56 92
Medlem af Sorø Erhvervsudviklingsråd, Esben Sørensen, tlf. 40 10 20 03
Formand for Sorø Erhvervsudviklingsråd, Michael von Bülow, tlf. 53 53 81 18 

Sorø Erhverv
Sorø Erhverv er virksomheders indgang til kommunen. Vi hjælper med råd og vejledning i forhold til at starte og drive en virksomhed i Sorø Kommune. Vi samarbejder både regionalt med Region Sjælland, nationalt med ministerier og erhvervsorganisationer og internationalt med forskellige EU-institutioner.

Tags:

Multimedia

Multimedia