Kompetencer skal sikre fremtidens vækst

Hvis virksomhederne skal lykkes med at skabe vækst og arbejdspladser, så kræver det adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer. Sorø Erhvervsudviklingsråd stiller skarpt på virksomhedernes behov og zoomer ind på nødvendigheden af knivskarpe kompetencer i industrien.

Erhvervsudviklingsrådet i Sorø Kommune har netop holdt sit første møde i år. Her blev stregerne tegnet til en indsats som fokuserer på vækst og udvikling i de eksisterende virksomheder, blandt andet i kraft af kompetenceløft i arbejdsstyrken. 

– Vi skal fortsat have fokus på hvordan vi tiltrækker nye virksomheder, men det er mindst lige så vigtigt at fokusere på hvordan vi kan støtte op om de virksomheder der allerede er her. Hvad er deres behov, og hvordan kan vi fra erhvervsudviklingsrådets side bidrage? Og her kan jeg høre at medarbejderkompetencer er noget af det, der efterspørges, siger formand for Erhvervsudviklingsrådet, Mads Birk Kristoffersen. 

Søren Villumsen, direktør i Kongskilde, er nyt medlem i Erhvervsudviklingsrådet. Han ser opkvalificering af arbejdsstyrken som helt afgørende for erhvervsudviklingen. 

- Jeg er optaget af, hvordan vi fra rådets side kan være med til at skubbe på i forhold til opkvalificering af arbejdskraften i lokalområdet, så vi ad den vej styrker virksomhedernes evne til udnytte de teknologiske muligheder og derigennem blive mere konkurrencedygtige. Samtidig glæder jeg mig til at få skabt et tættere og stærkere netværk blandt virksomhederne i Sorø. Jeg håber, vi i fællesskab kan knække koden til, hvordan vi bibeholder arbejdspladser i området, siger han.

Dialog og handling

Ole Rebien, direktør i Orebo, er også ny i rådet. Han ser en væsentlig udfordring i at skaffe ressourcer til erhvervsudvikling og håber, han kan bidrage kreativt. 

– Jeg har brugt de sidste mange år på at udvikle min egen virksomhed, og jeg tror jeg kan bidrage med nogle lidt anderledes vinkler på, hvordan vi kan udvikle erhvervslivet i kommunen. Jeg håber, vi i rådet kan bidrage med en kreativ dialog med beslutningstagerne, så det bliver lettere at skaffe ressourcer til erhvervsudvikling. 

Borgmester i Sorø Kommune, Gert Jørgensen, siger: – Vi er nået langt i forhold til at have en god dialog med erhvervslivet, og vi skal nå endnu længere. I den kommende tid vil man som virksomhed i Sorø Kommune opleve at der bliver kortere vej fra dialog til handling. Jeg vil lytte – og jeg vil handle på det, jeg hører. Både når det gælder rammevilkår, og når det gælder andre ting, som nu eksempelvis kompetencer i arbejdsstyrken. Her vil vi fra kommunens side gå ind og undersøge mulighederne for at stable konkrete projekter på benene, der hjælper virksomhederne, lige som vi vil gøre endnu mere for at udbrede kendskabet til de mange muligheder, der findes i dag for eksempelvis at bringe noget udvikling ind i sin virksomhed gennem at ansætte en akademiker. 

Om Erhvervsudviklingsrådet:

Erhvervsudviklingsrådet er Sorø Kommunes rådgivende organ i forhold til erhvervsliv og erhvervsudvikling. Rådet består af 10 medlemmer fra en bred vifte af brancher. Rådet har formuleret den erhvervsudviklingsstrategi som danner baggrund for arbejdet med at etablere to erhvervsklynger i Sorø Kommune, en sundhedsklynge og en grøn klynge bestående af fødevarevirksomheder og virksomheder inden for jern- og metalindustrien. 

Ved årsskiftet er tre nye medlemmer tiltrådt. Søren Villumsen, direktør i Kongskilde, Ole Rebien, direktør i Orebo og Søren Huusfeldt, uddeler i SuperBrugsen afløser Hans Hellstrøm Henningsen, Paw Nielsen og Henrik Engdal.

Foruden repræsentanter for erhvervslivet deltager også borgmesteren og kommunaldirektøren i rådsmøderne, og som noget nyt deltager også formand for det nye arbejdsmarkedsudvalg, Anne Madsen. 

Kontakt

Erhvervschef i Sorø Kommune Niels-Henrik Glisbjerg på telefon 29 32 56 92

Borgmester Gert Jørgensen på telefon 57 87 60 08

Formand i Erhvervsudviklingsrådet Mads Birk Kristoffersen på telefon 30 54 10 70

Tags:

Multimedia

Multimedia