Kratluskeri eller erhvervsudvikling?

Sorø Kommunes erhvervsudviklingsråd har på sit møde den 8. oktober drøftet de beslutninger, som Teknik- og Miljøudvalget har truffet vedrørende plantebælter og synlighed i erhvervsområdet Pedersborg. 

Overordnet mener rådet, at udvalgets beslutning ligner kratluskeri. Med en beslutning, som hverken er fugl eller fisk, tager man ikke fat om det reelle problem og hjælper erhvervslivet med at skabe den synlighed, som er helt afgørende for udviklingen af virksomheder og arbejdspladser i kommunen.

Rådet ønsker maksimal synlighed for virksomhederne. Og Teknik- og Miljøudvalgets mange delbeslutninger lægger decideret hindringer i vejen for erhvervsudviklingen og for markedsføringen af Sorø Kommune som erhvervskommune.

Eksempelvis kan nævnes:

  • Udvalget tillader maksimalt tre flagstænger pr. 5000 m2. Hvad vil man gøre, hvis der bliver solgt en grund på 4500 m2?

  • Hvordan forestiller udvalget sig, at man kan markedsføre Sorø Kommune som erhvervskommune i selve erhvervsområdet, når en pylon kun må være maks. 4 m høj?
     
  • Udvalget har besluttet at opretholde kravet om plantebælter, dog sådan at kravet reduceres til 10 m mod nuværende 20 m. Man opnår stadig ikke synlighed selv om plantebæltet tyndes til 10 meter tæt kratskov
     
  • Plantebæltet skal bestå af træer og buske, der må stynes til 1 meters højde. Dette løser imidlertid ikke virksomhedernes ønske om øget synlighed. Motorvejen ligger langt under niveau med erhvervsbebyggelserne
     

Rådet anbefaler, at kommunen lader sig inspirere af, hvordan man har gjort i Kerteminde Kommunes erhvervsområde Langeskov Syd. Her er det lykkedes at få synlighed, godt byggeri og beplantning til at gå op i en større enhed. 

Erhvervsudviklingsrådet vil derfor opfordre Teknik- og Miljøudvalget til at genoverveje beslutningen fra mødet den 24. september og dermed støtte op om vækst og udvikling i Sorø Kommune. 

Yderligere info:

Formand for Erhvervsudviklingsrådet Mads Birk Kristoffersen, tel 3054 1070
Næstformand for Ervhvervsudviklingsrådet Michael von Bülow, tel. 5353 8118

Tags:

Multimedia

Multimedia