Sorø i Top 10 i erhvervsklimaundersøgelse

Report this content

Sorø er nu en af landets ti bedste erhvervskommuner og den mest erhvervsvenlige kommune øst for Storebælt. Det fremgår af DI’s årlige erhvervsklimaundersøgelse, som netop er offentliggjort.

Sidste år blev Sorø Kommune årets højdespringer og sprang fra en 76. plads til en 22. plads – i år springer kommunen yderligere 12 pladser og lander på en 10. plads. Hermed står Sorø som den mest erhvervsvenlige kommune øst for Storebælt. 

Fire førstepladser

På fire af undersøgelsens parametre får Sorø Kommune en førsteplads. Det gælder virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsvenligheden, adgangen til kvalificeret arbejdskraft, kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne og dialogen mellem erhvervsliv og politikere. 

Borgmester Gert Jørgensen glæder sig. 

– Jeg er utroligt glad for de flotte resultater. Jeg vil gerne rette en stor tak til Erhvervsudviklingsrådet og kommunens medarbejdere, ikke mindst i Sorø Erhverv, i jobcentret og i fagcentret for Teknik og Miljø, hvor man virkelig har taget det på sig at lytte til virksomhedernes behov for arbejdskraft og hjælpe med at tilvejebringe de rigtige folk og give en kompetent og hurtig sagsbehandling. Jeg vil også gerne sige tusind tak til virksomhederne for den tillid og anerkendelse, de viser kommunen. Jeg glæder mig også over virksomhedernes positive vurdering af kommunens evne til at tiltrække og fastholde både virksomheder og borgere. Det er noget, vi har stærkt fokus på i byrådet, og det er meget bekræftende, at det nu afspejler sig i virksomhedernes oplevelse. 

Tæt dialog sikrer arbejdskraft
Størst fremgang i forhold til sidste års undersøgelse finder man i kategorien Arbejdskraft. Her er Sorø Kommune gået 57 pladser frem og er nu den 3. bedste på landsplan. Det er et resultat af en målrettet indsats, fortæller borgmesteren.

– Vi har nedsat et team af virksomhedskonsulenter, som er i tæt og løbende dialog med virksomhederne omkring deres behov for arbejdskraft. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes jobåbninger og forventningsafstemmer.  Den tætte dialog gør, at vi kan være på forkant med virksomhedernes ønsker, og at vi kan arbejde hurtigt og målrettet med at finde de rigtige kandidater. Som det fremgår af undersøgelsen, er kommunens service væsentligt forbedret over for erhvervslivet. Dette har konkret udmøntet sig i en lavere arbejdsløshed end i resten af Danmark og Region Sjælland samt en væsentlig forbedret økonomi på området. Det er meget positivt.

Også når det gælder sagsbehandling på miljøområdet og i byggesager ligger Sorø nu i top 10 i Danmark.

På enkelte områder er Sorø Kommune gået tilbage i forhold til sidste år, nemlig i forhold til brugen af private leverandører og sagsbehandlingen i sygedagpengesager. Her får kommunen hhv. en 67. plads og en 65. plads. Borgmesteren siger:

– Når det gælder sygedagpengesagerne, så gør vi det ikke godt nok. Det skal vi simpelthen blive bedre til, så det er et område, vi nu vil gå ind og arbejde endnu mere målrettet med. Vi vil også vurdere vores udbudsprocesser over for private leverandører, efter at vi havde en uheldig oplevelse, hvor den private aktør ikke kunne leve op til kvalitetskravene, siger Gert Jørgensen.

Yderligere kontakt:
Gert Jørgensen, Borgmester, tlf. 2146 3229


Sorø Erhverv
Sorø Erhverv er virksomheders indgang til kommunen. Vi hjælper med råd og vejledning i forhold til at starte og drive en virksomhed i Sorø Kommune. Vi samarbejder både regionalt med Region Sjælland, nationalt med ministerier og erhvervsorganisationer og internationalt med forskellige EU-institutioner.

Tags:

Multimedia

Multimedia