Vækstblokaden Storebælt

Fronterne trækkes op omkring broafgiften på Storebælt der virker som en vækstblokering midt i Danmark, lyder det fra Sorøs Erhvervsudviklingsråd.

Sorø er byen med det markante vandtårn ved motorvejen og ligger lige midt på transportkorridoren mellem København og Odense.

”Vores placering gør det attraktivt at placerer virksomheder i vejkrydset mellem øst/vest og nord/syd. Men broafgiften på Storebælt udgør en vækstspærring for erhvervslivet”, forklarer erhvervschef Niels-Henrik Glisbjerg.

Det er nemlig nemt men dyrt for medarbejdere bosiddende på Fyn, at komme på arbejde midt på Sjælland. Et godt eksempel er den akademiske arbejdskraft. De Københavnske akademikere er knap så tilbøjelig til, at se jobmulighederne ”ude” på Sjælland, mens Fynboerne har en helt anderledes tilgang og gerne tager turen over Storebælt.

”Vi ser mange glade fynske medarbejdere men må også konstaterer en stor personaleudskiftning netop fordi medarbejderens transportomkostninger er uforholdsmæssig store. Da afstanden er den samme mellem Sorø og de to vidensbyer – København og Odense - burde prisen på den offentlige transport også være ens”, fastslår Erhvervsudviklingsrådet.

Alle undersøgelser viser at en velfungerende infrastruktur er adgangen til vækst. Når det drejer sig om transport måler vi i afstand og tid mens vi på internettet måler i hastighed og dækning. Begge dele skal være tilgængelig for at fastholde og fremme vækst.

”Vi har fået en bro som er en stor succes. Nu skal politikerne bare have prisen bragt på niveau, så transporten for medarbejdere, erhvervsfolk, varer og tjenesteydelser ikke bliver en skævvredet og til en konkurrenceforvridende vækstblokade”, siger Niels-Henrik Glisbjerg.

Transportfakta

Afstand:
København 82 km
Odense 87 km

Omkostning i bil:
Billigste tur Odense - Sorø med bil og pendlerkort: 177,25 kr. pr. vej
Billigste tur København - Sorø med bil er: 75 kr. pr. vej

Omkostning med tog og pendlerkort:
Billigste tur Odense - Sorø: 62 kr. pr. vej (ved 40 enkeltture pr. måned)
Billigste tur København - Sorø: 47,25 kr. pr. vej (ved 40 enkeltture pr. måned)

Omkostning med tog uden pendlerkort:
Billigste tur Odense - Sorø: 181 kr. pr. vej
Billigeste tur København - Sorø: 99 kr. pr. vej

Kontakt
Erhvervschef i Sorø Kommune, Niels-Henrik Glisbjerg på telefon 29 32 56 92.

Tags:

Multimedia

Multimedia